Kwadratura koła - materiały oraz zdjęcia

Pierwszy zapis kwadratury koła dotarł do nas w egipskim papirusie Rhind, z 1850 r. p.n.e. Liczne próby trwały przez 4 tysiące lat, aż w 1883 roku, kiedy Ferdinand Lindemann wykazał, że jest to (matematycznie) niemożliwe. Grzegorz Karwasz, prof. fizyki doświadczalnej, podjął próbę kwadratury koła w środę 3/14 (sala 20, godz. 12:00).  

Prezentacja z wykładu:

 

Zdjęcia z wykładu: