Nauczanie przedmiotów przyrodniczych

1. G.Karwasz, 
Wystawa z optyki "Od Witelona do tomografu optycznego",
Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 3/2009, 2009, 20-25.

2. K.Rochowicz,
Luneta na lekcji w szkole, czyli zostań sam Galileuszem...,
Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 4/2009, 2009, 23-28.

3. M. Sadowska,
Mikroskopy optyczne od pierwszego do współczesnych – propozycje lekcji HIPST,
Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 3/2009, 26-36.

4. J.Turło, G.Karwasz, A.Karbowski, K. Przegiętka, K. Służewski,
Europejski Projekt FP7 - History and Philosophy in Science Teaching (HIPST),
Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 2/2009, 2009, 41-48.
 
5. K. Rochowicz,
Astronomia w komputerze,
Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 4/2010, 2010, 37-38

6. A. Karbowski
Ciekawe doświadczenia z magnetyzmu i elektromagnetyzmu,
Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 3/2011, 2011, 40-42