Postępy fizyki

1. G.Karwasz,
Fizyka i zabawki - obrazki z wystawy (Physics and Toys - Impressions from the Exhibition),
Postępy Fizyki 51 (2000), Zeszyt Dodatkowy (Supplementary Issue) 97.

2. G.Karwasz,
„Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym” Ogólnokrajowe Seminarium PTF,
Postępy Fizyki, 6/2009, 2009, 240-242.

3. M. Sadowska,
Badanie trzeciej zasady dynamiki Newtona z wykorzystaniem zestawu komputerowego – scenariusz lekcji,
Postępy Fizyki, 6/2009, 2009, 262-264.

4. A. Karbowski,
Doświadczenia z magnetyzmu – projekt „Teaching Physics in Secondary School”,
Postępy Fizyki, 6/2009, 2009, 257-259.

5. A. Kamińska,
Multimedia w nauczaniu fizyki – warsztaty toruńskie,
Postępy Fizyki, 6/2009, 2009, 259-261.

6. G. Karwasz,
"Fiat Lux!" - czyli zabawy ze światłem,
Postępy Fizyki, 4/2010, 2010, 154 - 158.

 7. G. Karwasz,
 Doktoraty dla nauczycieli 
 Postępy Fizyki, Vol. 63, No. 6., 2012, 236-239