Gdyński kwartalnik oświatowy

  1. G. Karwasz
    Kapłony, Cluny i dobrobyt,
    Gdyński Kwartalnik Oświatowy, GODN, 2(32) - 2011, 8-10
  2. M. Sadowska
    Komputer jako narzędzie wspomagające jakość i efektywność nauczania fizyki,
    Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 4(34)-2011, 2011, 85-9