G. Karwasz & J. Kruk "Idee i realizacje"

Grzegorz Karwasz, Jolanta Kruk

 

Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej -
wystawy, muzea i centra nauki 

 

 

 

Wydana w 2012 roku książka "Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej. Wystawy, muzea i centra nauki" jest efektem współpracy prof. G. Karwasza z UMK i dr hab. J. Kruk z Uniwersytetu Gdańskiego. Opisuje założenia i implementacje nowoczesnej, interaktywnej dydkatyki. Jest warstwa opisowa (460 zdjęć) jest wynikiem kwerendy po europejskich najpierw (Anglia, Francja, Niemce), póżniej światowych (USA, Korea, Australia) a na końcu, po nowo powstałych centrach nauki w Polsce (Szczecin, Gdańsk, Warszawa).

Pełna wersja pdf tutaj  


Książkę można zamówić w Wydawnictwie Naukowym UMK

Fragmenty książki (tekst podkreślony w spisie treści)

Pierwsze strony (+ spis treści)

Wstęp

Rozdział I. Współczesny kształt edukacji muzealnej. Badanie i działanie w środowisku uczącym

1.1. Doświadczenie muzealne jako doświadczenie uczące
1.2. Muzea jako instytucje badawcze i kulturowe. Strategie muzealne

Rozdział II. Źródła dydaktyki interaktywnej

2.1. Od dydaktyki tradycyjnej ku aktywnej i interaktywnej: od odzwierciedlenia do konstruowania wiedzy
2.2. Dydaktyka interaktywna a idea wspomagania rozwoju w dydaktyce XXI wieku
2.3. Wystawa interaktywna jako miejsce eksploracji

Rozdział III. Paradygmaty dydaktyki interaktywnej

3.1. Nowe wyzwania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych
3.2. Funkcje poznawcze w interaktywnym przekazie wiedzy
3.3.
Dydaktyka interaktywna jako nowa realizacja zasady poglądowości
3.4. Konstruowanie dydaktyki poza szkołą
3.5. Nowe oblicze konstruktywizmu
3.6. Aspekty pedagogiczne
3.7. Kompetencje społeczne
3.8.
Zagrożenia w interaktywnym przekazie wiedzy
3.9. Ludoteki – edukacja poprzez zabawę

Rozdział IV. Eksponaty i metodologie

4.1. Komplementarne funkcje poznawcze eksponatu
4.2. Współzależności między funkcjami poznawczymi eksponatu interaktywnego
4.3. Proste jest dydaktyczne!
4.4.
Poglądowość wielkości abstrakcyjnych
4.5. Wykład interaktywny
4.6. Tunel dydaktyczny
4.7. Interaktywny teatr i konkurs
4.8.
Sposoby rozbudzenia ciekawości widzów (fragment - link powyżej)
4.9. Wybór właściwej formy
4.10. Trudności w definiowaniu funkcji poznawczych
4.11. Konstruowanie wystawy kulturotwórczej – filozofia i realizacja
4.12. Multimedia w dydaktyce interaktywnej
4.13. Zasady dydaktyki interaktywnej – podsumowanie

Rozdział V. Zadania strategiczne i dydaktyczne wybranych muzeów na świecie

5.1. Realizacja celów strategicznych i dydaktycznych w muzeach – Luwr
5.2. Innowacyjne strategie w centrach nauki – Exploratorium w San Francisco
5.3. Questacon – Narodowe Centrum Nauki i Technologii (Canberra)
5.4. Muzeum paleontologii – Bolca (Werona)
5.5. Geologia – Royal Museum w Toronto
5.6. Królewskie Muzeum Przyrodnicze – Bruksela
5.7. Funkcje narodowe i regionalne – Muzeum Nauk Przyrodniczych w Trydencie
5.8. Regionalne ogniska kultury naukowej – od Chicago do Kalamazoo
5.9. Standaryzacja a regionalizacja wystaw – San Sebastian
5.10. Narodowe Muzeum Nauki, Daejeon, Korea
5.11. Różnorodność rozwiązań, jasność celów (fragment)

Rozdział VI. Kolekcje i strategie edukacyjne w wybranych centrach nauki w Europie

6.1. Strategie edukacyjne i ich typologia
6.2. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia „Leonardo da Vinci” (fragment)
6.3. Museo Tridentino di Scienze Naturali
6.4. Cité des Sciences & de l’industrie, „La Villette”, Paryż
6.5. Science Museum w Londynie
6.6. Deutsches Museum w  Monachium
6.7. Muzeum Nauki „Spectrum” Berlin
6.8. Podsumowanie specyfiki muzeów nauki w Europie

Rozdział VII. Wystawy interaktywne z fizyki – cele, miejsca, aranżacje

7.1. Zabawki i fizyka – Warszawa, Słupsk 1998
7.2. „Zabawki” dla naukowców, Białystok 1999
7.3. Szkolne laboratoria fizyczne,  Gdańsk 2003
7.4. „W czasie deszczu dzieci się nudzą” – Sopot 2004
7.5. „Z górki na pazurki” – Toruń 2007
7.6. „Fiat Lux!” – Toruń 2008
7.7. „Fiat Lux!” – edycje regionalne (fragment)
7.8. Ścieżki dydaktyczne fizyki współczesnej (fragment)
7.9. „On the Track of Modern Physics” – Gdańsk, Warszawa, Paryż, Trydent
7.10. Propozycja (wirtualnego) muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Rozdział VIII. Muzea, planetaria, centra nauki w Polsce

8.1. Muzeum Techniki w Warszawie
8.2. Muzeum Ziemi w Warszawie
8.3. Planetarium, Orbitarium i Geodium w Toruniu 
(fragment - link powyżej)
8.4. Centrum „Hewelianum” w Gdańsku
8.5. Wystawa interaktywna „Eureka” w Szczecinie
8.6. „Nauki dawne i niedawne” i „Świat zmysłów” w Krakowie
8.7. Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie
8.8. Perspektywy rozwoju

Zakończenie – czy możliwa jest realizacja idei dydaktyki interaktywnej w praktyce edukacyjnej?

Ideas and implementations of interactive didactics − exhibitions, musea and science centres. National Museum of Science, Daejeon, Korea