Głos Uczelni UMK

1. G. Karwasz,
Feeding and fishing, czyli o popularyzacji i o rekrutacji (I),
Głos Uczelni, 6 (292), 2010, 12-13.

2. G. Karwasz,
"Normalna szkoła nienormalna" - Feeding and fishing, czyli o popularyzacji i o rekrutacji (II),
Głos Uczelni, 7/8 (293/294), 2010, 18-19.

3. G. Karwasz, 
Uniwersytet otwarty (Open University)
Głos Uczelni, 1/2014, 22 - 23

4. K. Rochowicz, G. Karwasz,
Architekt wszechświata, (O Koperniku)
Głos Uczelni, 3/4/2014, 21 - 24

5. G. Karwasz, 
Popularyzacja, ale jaka?,
Głos Uczelni, Maj 2015, 21

6. G. Karwasz, 
„UN NUOVO ATENEO È NECESSARIO”, czyli o jakości nauczania,
Głos Uczelni, Listopad 2015, 20.​ 

7. G. Karwasz, 
Słońce w (magnetycznym) koszyku, 
Głos Uczelni, 3/2017, 24-27.

8. G. Karwasz, 
„Na Mikołaja, dla nauczycieli" - czyli grudniowe Seminarium ZDF "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym"
Głos Uczelni, Styczeń 2018, 32, 32.​ 

9. G. Karwasz, 
„Naukowy, dydaktyczny, czy kulturotwórczy? -  czyli jak nie popaść w pułapkę pseudo-reform
Głos Uczelni, Marzec-Kwiecień 2019, 31.​  

10. G. Karwasz
„Jajecznica z kosmosu, czyli o dydaktyce kognitywistycznej"  - tekst bardzo serio.
Głos Uczelni, Styczęń - Luty 2019, 78