Polonistyka

1. G. Karwasz,
Pćmy i murkwie, czyli słowo a myśl,
Polonistyka, 10/2011, 2011, 6-10.

2. G. Karwasz,
O języku, humanistyce i kulturze,
Polonistyka, 9/2012, 47-50. 

3. G. Karwasz,
Reportaż z Narnii, czyli o polskich lekturach szkolnych w XXI wieku,
Polonistyka, 5/2014, 26-30.