Środowiskowe Seminarium Dydaktyki Fizyki (5.11.2008)

Dnia 5 listopada 2008 roku, o godz. 16:30,

w sali 20 Instytutu Fizyki UMK, ul Grudziądzka 5 w Toruniu
 
Pan Prof. Ryszard Trawiński
WFAiIS UMK
  
wygłosił referat pt.
 
„Spektroskopowe badania atmosfery”
 

     

     

     

Zdjęcia: A. Karbowski