Środowiskowe Seminarium Dydaktyki Fizyki (13.04.2011)

Kolejne Seminarium z cyklu "Przyroda"

We środę 13 marca o godzinie 16:30 w sali 20
prof dr hab. Grzegorz Karwasz (kierownik ZDF)
przedstawił referat pt.

"Na początku..., czyli czy fizyka pozostaje w sporze z teologią"
(dział Nauka i świat)


Prezentacja
 

   
   

G. Karwasz, „Na początku... Pierwsze trzy minuty i nieco później

Literatura:

 1. Jan Paweł II z Vittorio Messori, Przekroczyć próg nadziei, 1994
 2. Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio. O relacjach między wiarą a rozumem, Pallotinum 1998
 3. Marcello Pera, Joseph Ratzinger, Senza radici. Europa, Relativismo, Cristianesimo, Islam (Bez korzeni), Mondadori 2004
 4. Maria Szamot, Genesis, czy ktoś w to jeszcze wierzy?,  Wydawnictwo WAM, Kraków 2003
 5. Adolphe Gesché, Dieu pour penser. IV. Le cosmos, Les Editions du Cerf, Paris 1994
 6. Dominique Lambert, Sciences et théologie. Les figures d’un dialogue, Editions Lessius, Bruxelles, 1999
 7. Jean Guitton, Ce que je crois, Editions Bernard Grasset, 1971
 8. John D. Barrow, Frank J. Tripler, The Anthropic Cosmological Principle, Adelphi Edizioni, Milano 2002
 9. Christpher Dawson, Il cristianesimo e la formazione della civilta’ occidentale, (Religion and the rise of Western culture) Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1997
 10. Paul Davies, God and the New Physics, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2005
 11. Paul Haffner, The mistery of Reason, Gracewing, Herefordshire, 2001
 12. Geoffrey Ernest Stedman, An Orthodox Understanding of the Bible with Physical Science, Eloquent Books, Durham 2010
 13. Albert Einstein, Come io vedo il mondo (Jak widzę świat) Newton Compton editori, 2002
 14. Vittorio Messori, Qualche ragione per credere (Parę powodów aby wierzyć) Mondadori 1997