Multimedialny podręcznik do elektromagnetyzmu

dla uczniów gimnazjum

Ładunek elektryczny


Ładunek elektryczny jest podstawową cechą materii, jest nieodłączną właściwością cząstek elementarnych, z których składają się wszystkie ciała. Istnieją dwa rodzaje ładunków elektrycznych:
  • ładunek dodatni (+)
  • ładunek ujemny (-)
Określenia ładunków są umowne i zostały nadane przez Benjamina Franklina. Głównym założeniem było zestawienie pary przeciwnych określeń.
Ciała naładowane oddziaływają ze sobą siłą elektrostatyczną (patrz Prawo Coulomba – Lekcja 3).
Cząstki z ładunkami elektrycznymi o takich samych znakach odpychają się, a o przeciwnym znakach przyciągają.

Ładunek jest zatem właściwością, którą cząstki mają zawsze i wszędzie. Zarówno dodatnie, jak i ujemne ładunki mogą mieć różne - większe, lub mniejsze - wartości. Najczęściej wartość ładunku oznaczana jest literą q lub Q.