TPSS
Teaching Physics in Secondary Schools
Strona projektu

Strona główna

O projekcie

Harmonogram

Uczestnicy:


Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
 
 
Mgr Andrzej Karbowski 
 

Mgr Krzysztof Służewski 
 

Mgr Maciej Gęsicki
 

Mgr Krzysztof Gołębiowski


Mgr Magdalena Sadowska


Mgr Janusz Kosicki                   

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Działanie IV
Współpraca Instytucjonalna

Numer wniosku: FSS/2008/V/D4/W/0007Materiały

Imprezy

Szkoły stowarzyszone


Interaktywne CD
dla liceum "Astronomia"
Poproś o CD


Zestaw doświadczalny