Konferencja
Laboratoria fizyczne
Sterowane Komputerowo

Toruń 3 - 7 grudnia 2008 r.

Program
Organizatorzy
Rejestracja
Uczestnicy
Materiały
Zdjęcia/Filmy
Prasa
Miejsce

Opłata konferencyjna

Zwrot kosztów podróży - wzór pisma
Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizowali

w dniach 3-7 grudnia b.r.
ogólnopolskie seminarium na temat:
 
„Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym

Seminarium organizowane było przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Funduszu Rozwoju Systemów Edukacji.

Celem seminarium było przekazanie nauczycielom, pracownikom uczelni, studentom oraz uczniom szkół średnich możliwie szerokiej oferty dydaktycznej dotyczącej możliwości wykorzystania komputera nie tylko do modelowania procesów fizycznych i jako źródła informacji, ale jako rzeczywistego przyrządu pomiarowego, w dziedzinie biologii, chemii, ochrony środowiska, fizyki i technik materiałowych.

W programie seminarium przewidziane były wykłady plenarne z wybitnymi specjalistami w zakresie dydaktyki nauk przyrodniczych, informatyki, pedagogiki oraz warsztaty interaktywne, w zakresie doświadczeń wymagających zestawów pomiarowych, doświadczeń możliwych do przeprowadzenia za pomocą komputera osobistego (PC) oraz doświadczeń nie wymagających komputera (hands-on). Zostały przedstawione doświadczenia krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz główne technologie dostępne na rynku polskim.

Seminarium odbywało się na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Toruń ul. Grudziądzka 5/7.

Początek w środę, 3 grudnia o godz. 16:00 (sala 20, II piętro, skrzydło „B” WFAiIS)

Zobacz zdjęcia/filmy ze spotkania


Hotel Uniwersytecki (ul. Szosa Chełmińska 83 a, 87-100 Toruń ) przyjmuje od godz. 14.00


Rejestracja odbywała się w gmachu IF w Bibliotece Zasobów Edukacujnych (sala 390 - koło biblioteki)

od godz. 10:00


Prof. Grzegorz Karwasz
Mgr Andrzej Karbowski (Sekretarz konferencji)  akarb[at]fizyka.umk.pl, 056 6113291

  
Seminarium odbywało się przy wsparciu:
  • Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
  • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji,
  • Urzędu Miasta Torunia, 
  • Instytutu Fizyki UMK,
  • Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.