Konferencja
Laboratoria Fizyczne
Wspomagane Komputerowo
Toruń 3 - 7 grudnia 2008 r.

Strona główna
Program
Organizatorzy
Rejestracja
Uczestnicy
Materiały
Miejsce
Opłata konferencyjna
Program Konferencji

Środa

16:00-16:15

Otwarcie konferencji

16:15-17:30

Wykład inauguracyjny - Podstawy pomiarów wspomaganych komputerowo - Prof. dr hab. Henryk Szydłowski (UAM w Poznaniu) s.20

17:45-19:00

Wykład - Standardy komputerowego sterowania doświadczeniami przyrodniczymi - Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (IF WFAiIS UMK) s. 20

Czwartek

9:00-10:15

DWK PDF

NLS PDF

PAS PF1 / MUL PK3

10:15-10:30

Przerwa na kawę

10:30-11:45

PAS PF1 / MUL PK3

DWK PDF

NLS PDF

12:00-13:15

NLS PDF

PAS PF1 / MUL PK3

DWK PDF

13:15-15:00

Przerwa obiadowa

15:00-15:45

Wykład - Oferta edukacyjna systemów pomiarowych PASCO - Mgr inż. Jacek Stanaszek (Edukacja Polska S.A.)

15:45-17:00

Wykład - Środowisko Labview - Prof P.Targowski (IF WFAiIS UMK) s. 20

17:00-17:15

Przerwa na kawę

17:15-17:45

Wykład specjalny PTF - Kobiety w nauce – Prof. dr hab. Lidia Smentek (IF WFAiIS UMK) s. 20

17:45-19:00

MOSEM - warsztaty z elektromagnetyzmu - Mgr Andrzej Karbowski (IF WFAiIS UMK) s. 20

Piątek

9:00-10:15

Wykład – Komputer we współczesnej szkole - Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki (Katedra Dydaktyki i Mediów Edukacji, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) Sala Senatu Gimnazjum

10:30-11:45

PAS PF1 + Mult PK3

DWK PDF

NLS PDF

12:00-13:15

NLS PDF

PAS PF1 + Mult PK3

DWK PDF

13:15-15:00

Przerwa obiadowa

15:00-16:45

LABV

NLS PDF / MUL PK 3 / PAS PF1

16:45-17:15

Przerwa na kawę

17:15-19:00

NLS PDF / MUL PK3 / PAS PF1

LABV

Sobota

9:00-10:00

Wykład  - Filozofia systemu COACH - Mgr E. Kędzierska (Uniwersytet w Amsterdamie - AMSTEL)  s. 20

10:00-11:30

Wykład – Systemy pomiarowe w oparciu o interface USB –
Dott. ssa Rossana Viola (Uniwersytet w Udine) s. 20

11:30-15:00

Czas wolny na zwiedzanie Torunia / Przerwa obiadowa/ Instalacja systemów COACH Amstel/ Konsultacje

15:00-16:15

COACH PK6

PAS PF1 / MUL PK 3 / KALK ZDF

16:30-17:45

PAS PF1 / MUL PK 3 / KALK ZDF

COACH PK6

18:00-1915

PAS PF1 / MUL PK3 / KALK ZDF

COACH PK6

PAS PF1 / MUL PK3 / KALK ZDF

Niedziela

10:00-10:45

Wykład specjalny – Doświadczenia historyczne – Dr Józefina Turło (IF WFAiIS UMK) s. 20

10:45-11:00

Zamknięcie Konferencji - Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz

11:00-13:00

Warsztaty uzupełniające/ Konsultacje

DWKDoświadczenia wspomagane komputerowo Mgr K. Służewski (IF WFAiIS UMK, s. 563) Sala 563
NLSNiekomputerowe laboratoria szkolne - Dr K.Przegiętka (IF WFAiIS UMK, s. 569) Sala 565
PAS - Standard PASCO w laboratorium szkolnymprof. G. Karwasz (IF WFAiIS, s. 570), Mgr A. Karbowski (IF WFAiIS UMK, s. 568), Laboratorium fizyczne I (1. gmach, 1. piętro)
MUL - Multimedia w edukacji - Mgr A. Kamińska (PAP w Słupsku, s. 569), PK 3 s. 359
LABV - Warsztaty – Labview - Mgr M.Gurski (IF WFAiIS UMK) (1. gmach)
KALK - Kalkulatory graficzne - Mgr P. Miszta (IF WFAiIS UMK, s. 470) ZDF

COACH – AMSTEL Warsztaty – COACH 6  - Mgr E. Kawecka (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie) Pracownia komputerowa IProgram do druku