TPSS
Teaching Physics in Secondary Schools
Strona projektu

Strona główna

O projekcie

Harmonogram

Uczestnicy:


Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
 
 
Mgr Andrzej Karbowski 
 

Mgr Krzysztof Służewski 
 

Mgr Maciej Gęsicki
 

Mgr Krzysztof Gołębiowski


Mgr Magdalena Sadowska


Mgr Janusz Kosicki


Imprezy

Festiwal Nauki w Czarnkowie

Warsztaty w VI LO w Gdyni

Materiały

Imprezy

Szkoła stowarzyszona


Interaktywne CD
dla liceum "Astronomia"
Poproś o CD