Instrukcje ćwiczeń z doświadczeń wykonywanych przy użyciu komputera

Strona w przebudowie, prosimy o cierpliwość     

 

Lista doświadczeń sterowanych komputerowo:

   System Pasco

 1. III zasada Newtona
 2. Położenie
 3. Praca i energia
 4. Przyspieszenie
 5. Spadek swobodny
 6. Zamiana pędu

      Mobilny system Pasco

 1. Mierzymy natężenie oświetlenia
 2. Jakie jest ciśnienie atmosferyczne i co z tego wynika?
 3. Jaką temperaturę ma płomień świecy?

       System Pasco, konsola Sparklink Air (2019/2021)

       Projekt Innowacyjne metody nauczania fizyki

 1. Ruch jednostajny
 2. Ruch jednostajnie przyspieszony
 3. Zasady dynamiki
 4. Praca i energia

       System data-log

 1. Badanie zjawiska topnienia i krzepnięcia wody.
 2. Badanie przepływu energii na sposób ciepła i roli izolacji – krzywe chłodzenia.
 3. Badanie wilgotności powietrza w procesie spalania.
 4. Wyznaczanie ciepła właściwego wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu braku strat).
 5. Badanie zjawiska konwekcji w cieczach.
 6. Badanie zjawiska przewodnictwa cieplnego w metalach lub badanie bilansu cieplnego.
 7. Badanie szybkości chłodzenia wody ze względu na wielkość naczynia.
 8. Dlaczego pingwiny nie marzną w zimnym otoczeniu?
 9. Obserwacja zjawiska dudnienia fal akustycznych.
 10. Pomiar natężenia dźwięku w miejscach użyteczności publicznej.

      Doświadczenia różne

 1. Wspomagane komputerowo doświadczenia z wykorzystywaniem toru z poduszką.
 2. Poznanie zasady i sposobów wykorzystywania systemu satelitarnego GPS.
 3. Doświadczenia kinematyczne (COACH).
 4. Pomiar wilgotności powietrza oraz badanie zjawisk cieplnych z wykorzystaniem rejestratora danych LOGIT.
 5. Komputerowe badanie zjawisk odwracalnych np. efektu Peltiera oraz zdalne pomiary temperatury z wykorzystaniem pirometru RAYTEK.
 6. Komputerowe badanie zjawiska rozładowania kondensatora oraz procesów elektrofizjologicznych podczas analizy EKG.
 7. Rejestracja i analiza dźwięku.
 8. Drgania i fale akustyczne, komputerowa analiza dźwięku.
 9. Pomiar hałasu i infradżwięków w środowisku; Badanie słuchu.
 10. Badanie zjawiska dudnienia (Coach).
 11. Wykorzystanie komputerowych autonomicznych rejestratorów danych do badania promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego.
 12. Badanie promieniowania jonizującego (COACH).

 

Autorzy:

dr Andrzej Karbowski (ZDF UMK)

dr Józefina Turło (PDF UMK)

mgr Krzysztof Służewski (ZDF UMK, ZS nr 44 w Bydgoszczy)

dr Grzegorz Osiński (PDF UMK, WSKM w Toruniu)

dr Magdalena Sadowska (ZDF UMK, ODN Kalisz)

dr Krzysztof Rochowicz (ZDF UMK, KPCDN Toruń)

mgr Tomasz Kocur* (ODN Toruń)

prof. Grzegorz Karwasz (Universita' di Trento, ZDF UMK)

   

* Zrealizowane w ramach projektu: "Fizyka jest ciekawa" PWN.pl SONDAGo 3