Innowacyjne metody nauczania fizyki - zaproszenie do projektu

Drogie Studentki, Drodzy Studenci

Zapraszamy studentów kierunków fizyka, astronomia oraz fizyka techniczna I roku studiów stacjonarnych I stopnia do wzięcia udziału w projekcie Innowacyjne metody nauczania fizyki. Projekt jest przeznaczony dla studentów, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do nauczania fizyki w szkole. Dzięki udziałowi w projekcie będzie można uzyskać nie tylko uprawnienia nauczycielskie, ale również poznać niestandardowe metody stosowane w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – w szczególności techniki oparte o idee konstruktywizmu. Zajęcia objęte projektem będą realizowane e-learningowo oraz w nowo wyposażonych laboratoriach dydaktycznych.  Każdy uczestnik projektu będzie ponadto objęty indywidualnym tutoringiem prowadzonym przez doświadczonych dydaktyków i metodyków fizyki z UMK. Cała oferta jest bezpłatna dla uczestników projektu. 

Proponowane przez nas studia odpowiadając najnowszym wymogom Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowadzone są przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem za granicą. Spora część zajęć ma formę on-line

Szczegóły projektu i zgłoszenia - dr hab. Kamil Fedus (kamil@fizyka.umk.pl), prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (karwasz@fizyka.umk.pl)  lub bezpośrednio w biurze projektu - pokój 569 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.