Nowa książka profesora Karwasza

Dostepna jest już nowa (lipiec 2012) książka ZDF UMK:

Grzegorz  Karwasz i Magdalena Więcek

"Fizyka współczesna i astrofizyka"

do klasy I szkół ponadgimnazjalnych
według Podstawy Programowej MEN 

Jest też (2016) - nowe wydanie, z nową okładką


 

 


Rozdział I Ruch po okręgu i grawitacja

1.1. Od Mikołaja Kopernika

1.2. Siła grawitacji

1.3. Ruch po okręgu – przyspieszenie dośrodkowe

1.4. Ruch po okręgu – siła dośrodkowa

1.5. Ruch po okręgu – siła odśrodkowa

1.6. Ruch po okręgu – siły bezwładności

1.7. Ruch po okręgu i grawitacja

1.8. Grawitacja – loty kosmiczne

1.9. Energia w polu grawitacyjnym

 

Rozdział II. Fizyka atomowa i cząsteczkowa

2.1. Dwie rewolucje: maszyny cieplne i elektryczność

2.2. Narodziny fizyki współczesnej

2.3. Efekt fotoelektryczny i dwoista natura światła

2.4. Spektroskopia, czyli nauka o duchach

2.5. Model Bohra struktury atomu

2.6. Wielkości atomowe

2.7. Dualizm falowo- korpuskularny

2.8. Równanie Schrödingera i zasada Heisenberga

2.9. Zakaz Pauliego i układ okresowy pierwiastków

2.10. Od orbitali atomowych do biochemii kwantowej

 

Rozdział III Fizyka jądrowa i cząstki elementarne

3.1. W poszukiwaniu elementarnego składnika

3.2. Pracowita doktorantka

3.3. Einstein i równoważność energii i masy

3.4. Rozpady promieniotwórcze

3.5. Protony i neutrony

3.6. Rozpady promieniotwórcze

3.7. Energia i szybkość rozpadu; neutrino

3.8. Reakcje jądrowe

3.9. Proton i neutron: kwarki

3.10. Cząstki elementarne

 

Rozdział IV Budowa i powstanie Układu Słonecznego

4.1. Mieszkając na wirującej planecie

4.2. Niebieski zwierzyniec

4.3. Nierozłączna para: Ziemia - Księżyc

4.4. Zaćmiewani i zaćmiewający

4.5. Cztery pory roku

4.6. Błądzące gwiazdy

4.7. Nasze kosmiczne sąsiedztwo – Układ Słoneczny

4.8. Budowa i powstanie Układu Słonecznego

 

Rozdział V. Budowa i powstanie Wszechświata

5.1. Gwiezdne odległości

5.2. Narodziny i śmierć gwiazdy

5.3. Mieszkańcy Mlecznej Drogi 

5.4. „Na początku...”

5.5. Czy już wszystko wiemy?

Na zakończenie

 

Rozdział VI. Zastosowania fizyki

6.1. Czy grozi nam efekt cieplarniany?

6.2. Problemy energetyki jądrowej 

6.3. Fizyka w medycynie

6.4. Fizyka w naukach o Ziemi 

6.5 Polacy w fizyce współczesnej 

 

Rozdział VII Podsumowanie

 


Książka napisana do realizacji nowej [tj. 2007, przypisek 04/04/2018] podstawy programowej MEN omawia:

- prawo grawitacji i jego konsekwencje (pojęcie I prędkości kosmicznej, prawa Keplera)

- fizykę atomową i cząsteczkową (model Bohra, modele współczesne budowy atomu itd.)

- fizykę jądrową (rozpady promieniotwórcze, szeregi) i elementy fizyki cząstek elementarnych

- astronomię i astrofizykę (podstawowa wiedza o niebie, elementy kosmologii)

Fragmenty książki:

Pierwsze strony

I Ruch po okręgu i grawitacja

II Fizyka atomowa i cząsteczkowa

III Fizyka jądrowa i cząstki elementarne

IV Budowa i powstanie Układu Słonecznego

V Budowa i powstanie Wszechświata

VI Zastosowania fizyki

VII Podsumowanie

Polacy w fizyce współczesnej


Recenzja jednej z uczestniczek V Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym

Opinia o podręczniku "Fizyka współczesna", autorzy: Grzegorz Karwasz, Magdalena Więcek

Podręcznik "Fizyka współczesna" autorstwa prof. dr hab. inż. Grzegorza Karwasza
i Magdaleny Więcek doskonale wpisuje się w zadania i wymogi, które zostały umieszczone w podstawie programowej z fizyki dla czwartego etapu edukacyjnego. Składa się on z sześciu rozdziałów, które poruszają zagadnienia: ruchu po okręgu, fizyki atomowej i cząsteczkowej, fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, budowy i powstania Układu Słonecznego, budowy i powstania Wszechświata oraz zastosowania fizyki. Całość podręcznika ujęta w 126 stronach zakańcza rozdział podsumowujący.

Dr Magdalena Sadowska, ODN Kalisz, fragment recenzji

Osoby zainteresowane (uczniów, nauczycieli, szkoły) otrzymaniem (gratis) całego podręcznika w formacie pdf prosimy o kontakt z autorami lub  pod adresem: karwasz@fizyka.umk.pl,  akarb@fizyka.umk.pl