Nowa książka profesora Karwasza

Dostepna jest już nowa (lipiec 2012) książka ZDF UMK:

Grzegorz  Karwasz i Magdalena Więcek

"Fizyka współczesna i astrofizyka"

do klasy I szkół ponadgimnazjalnych
według Podstawy Programowej MEN 

Jest też (2016) - nowe wydanie, z nową okładką


Fragmenty

 

Książka napisana do realizacji nowej [tj. 2007, przypisek 04/04/2018] podstawy programowej MEN omawia:

- prawo grawitacji i jego konsekwencje (pojęcie I prędkości kosmicznej, prawa Keplera)

- fizykę atomową i cząsteczkową (model Bohra, modele współczesne budowy atomu itd.)

- fizykę jądrową (rozpady promieniotwórcze, szeregi) i elementy fizyki cząstek elementarnych

- astronomię i astrofizykę (podstawowa wiedza o niebie, elementy kosmologii)

Fragmenty książki:

Pierwsze strony

I Ruch po okręgu i grawitacja

II Fizyka atomowa i cząsteczkowa

III Fizyka jądrowa i cząstki elementarne

IV Budowa i powstanie Układu Słonecznego

V Budowa i powstanie Wszechświata

VI Zastosowania fizyki

VII Podsumowanie

Polacy w fizyce współczesnej


Recenzja jednej z uczestniczek V Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym

Opinia o podręczniku "Fizyka współczesna", autorzy: Grzegorz Karwasz, Magdalena Więcek

Podręcznik "Fizyka współczesna" autorstwa prof. dr hab. inż. Grzegorza Karwasza
i Magdaleny Więcek doskonale wpisuje się w zadania i wymogi, które zostały umieszczone w podstawie programowej z fizyki dla czwartego etapu edukacyjnego. Składa się on z sześciu rozdziałów, które poruszają zagadnienia: ruchu po okręgu, fizyki atomowej i cząsteczkowej, fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, budowy i powstania Układu Słonecznego, budowy i powstania Wszechświata oraz zastosowania fizyki. Całość podręcznika ujęta w 126 stronach zakańcza rozdział podsumowujący.

Dr Magdalena Sadowska, ODN Kalisz, fragment recenzji

Osoby zainteresowane (uczniów, nauczycieli, szkoły) otrzymaniem (gratis) całego podręcznika w formacie pdf prosimy o kontakt z autorami lub  pod adresem: karwasz@fizyka.umk.pl,  juliab@fizyka.umk.pl