Poręcznik do fizyki współczesnej

W przygotowaniu jest (luty 2020) nowa książka prof. G. Karwasza, nt. fizyki współczesnej.

"Toruński po-ręcznik" do fizyki. Fizyka współczesna i astrofizyka", jest pisany na przystępnym dla ucznia poziomie omawia grawitację, mechanikę kwantową, fizyką atomową, fizykę jądrową i cząstek elementarnych, a w części astronomicznej budowę Układu Słonecznego oraz Wszechświata.

Ostatni rozdział dotyczy zastosowań fizyki - w dyskusjach o klimacie, energetyce, oraz zastosowania fizyki w medycynie ora prezentuje krótkie życiorysy Polaków, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój fizyki współczesnej, jak Aleksander Jabłoński, Kazimierz Fajans, Jan Czochralski, Józef Rotblat, Jezrzy Pniewski i Marian Danysz. Poniżej początek VIgo rozdziału.


Rozdział VI. Zastosowania fizyki

6.1. Czy grozi nam efekt cieplarniany?

Dyskusja na temat występowania lub nie efektu cieplarnianego w odniesieniu do globalnego klimatu na Ziemi jest bardzo gorąca, jak na klimat przystało. Konieczność dostosowania się do regulacji prawnych Unii Europejskiej oznacza dodatkowe podatki, tzw. „carbon tax”, które obciążają ceny paliw, gazu, a także wszystkich innych dóbr, szczególnie tych energochłonnych, jak materiały budowlane. Przeciwnicy tych uregulowań prawnych podnoszą argument o występowaniu naturalnego efektu cieplarnianego. Tak! Występuje on rzeczywiście, i to dużo większy niż efekt spowodowany działalnością człowieka.

Naturalny efekt cieplarniany jest jednym z mechanizmów, dzięki któremu istnieje życie na Ziemi. Mimo ogromnej ilości energii docierającej do Ziemi ze Słońca (1340 W na każdy metr kwadratowy powierzchni prostopadłej do padania promieni) średnia temperatura na Ziemi wynosiłaby, bez atmosfery, zaledwie -15ºC. Główne składniki atmosfery, azot N2, tlen O2, argon Ar (1%) są dla światła słonecznego prawie w całym zakresie widma przezroczyste.