Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Albert Einstein

Aplety komputerowe w indukcji elektromagnetycznej

Autor pracy:

Krzysztof Jackowski

Student Fizyki Technicznej wydziału WFAiIS UMK w Toruniu

 

Promotor:

Prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz

Strona główna

 

Witryna ta powstała jako praca inżynierska. W całości poświęcona jest opisowi zjawiska, jakim jest indukcja elektromagnetyczna, czyli powstawania siły elektromotorycznej w przewodniku na skutek zmian strumienia pola magnetycznego.  Większą część stanowią interakcyjne animacje, w których użytkownik może ustawiać różne parametry i obserwować zachowania obiektów. Animacje wyposażone są w niezbędny interfejs do obsługi, a ich menu jest intuicyjne. Obok każdej animacji znajduje się opis danego zjawiska wraz z niezbędnymi  wzorami i odnośnikami do innych stron, które mogą dostarczyć użytkownikowi szerszej wiedzy na dany temat.

Po lewej stronie znajduje się panel, z którego użytkownik może przemieszczać się do wybranych działów, a dołu można znaleźć dane kontaktowe autora witryny oraz promotora pracy.

W działach: „O Autorze” i „O Promotorze” można przeczytać kilka słów o tych osobach oraz poznać ich wygląd dzięki umieszczonym zdjęciom.

Kolejny dział „Lista projektów” stanowi główną część i to właśnie w niej znajdują się wszystkie animacje wraz ze skróconymi opisami. Klikając na zdjęcia znajdujące się przy każdym opisie lub tekst „Więcej szczegółów…” użytkownik możne uzyskać bardziej szczegółowy opis zjawiska oraz możliwość uruchomienia danej animacji.

W ostatnim dziale „Linki” umieszczone są łącza do pomocnych stron.

Kontakt:

Aplety komputerowe w indukcji elektromagnetycznej