Doświadczenia w gimnazjum -

Proste eksponaty dydaktyczne

Doświadczenia metodami domowymi

Doświadczenia w gimnazjum - instrukcje dla ucznia (ODN Toruń)

 1. Wyznaczanie prędkości przemieszczania się (np. w czasie marszu, biegu, pływania, jazdy rowerem) za pośrednictwem pomiaru odległości i czasu
   
 2. Wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie i linijki
   
 3. Wyznaczanie gęstości substancji, z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prostopadłościanu, walca lub kuli za pomocą wagi i linijki
   
 4. Pomiar siły wyporu za pomocą siłomierza (dla ciała wykonanego z jednorodnej substancji o gęstości większej od gęstości wody)
   
 5. Wyznaczanie ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu braku strat)
   
 6. Demonstracja zjawiska elektryzowania przez tarcie oraz wzajemnego oddziaływania ciał naładowanych
   
 7. Budowa prostych obwodów elektrycznych według zadanego schematu (wymagana jest znajomość symboli elementów: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz)
   
 8. Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza
   
 9. Wyznaczanie mocy żarówki zasilanej z baterii za pomocą woltomierza i amperomierza
   
 10. Demonstracja działania prądu w przewodzie na igłę magnetyczną (zmiany kierunku wychylenia przy zmianie kierunku przepływu prądu, zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodu)
   
 11. Demonstracja zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania – jakościowo)
   
 12. Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego
   
 13. Wytwarzanie dźwięku o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego
   
 14. Wytwarzanie za pomocą soczewki skupiającej ostrego obrazu przedmiotu na ekranie odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu