Studia podyplomowe: Przyroda

Pokazy z fizyki dla uczniów 12 lutego br.

Z okazji dnia urodzin naszego Patrona jak corocznie w Instytucie Fizyki UMK przeprowadziliśmy pokazy z fizyki dla uczniów. Tegoroczne pokazy poświęcone były mechanice i odpowiadały programowi nauczania w klasie I i II gimnazjum oraz klasie I wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Dziecięcym UMCS w Lublinie

27 września prof. Grzegorz Karwasz wygłosił wykład inaguracyjny roku akademickiego na Uniwersytecie Dziecięcym UMC w Lublinie.

Wykład (i warsztaty) o akustyce, pt. "Wszystko gra" wzbudziły pełen entuzjam dzieci.

Konferencja w Maceracie

14 i 15 listopada Uniwersytet w Maceracie organizował Konferencję Le vie della pedagogia. Tra linguaggi, ambienti e tecnologie (Metody pedagogiki. Język, środowisko i technologia)

In principio...

19 listopada 2014 w sali Wydziału Teologicznego UMK prof. Grzegorz Karwasz wygłosił ogólnouczelniany wykład "In principio" 

_

_

Propozycje tematów prac dyplomowych 2015/16

Prof. Karwasz przedstawicielem Polski na obradach IAEA ONZ

Profesor G. Karwasz został mianowany przedstawicielem Polski na obradach panelu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ, w Daejeon w Republice Korei.

Celem panelu jest przygotowanie danych niezbędnych przy konstrukcji prototypowego reaktora termojądrowego, którego praktyczne działanie jest przewidziane około 2050 roku. 

I Kongres Badaczy Internetu

I Międzynarodowy Kongres Badaczy Internetu odbył się w Elblągu w dniach 20-21.11.2014. UMK reprezentowali na nim prof. B. Siemieniecki i dr hab. D. Siemieniecka (Wydział Nauk Pedagogicznych) i prof. G. Karwasz i mgr K. Służewski (WFAiIS).
Subskrybuje zawartość