Zaproszenie na seminarium prof. dr hab. inż Grzegorza Karwasza pt. " Teaching Science in XXI Century".

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium (kolokwium czwartkowe), na którym prof. dr hab. inż Grzegorz Karwasz wygłosi wykład pt. " Teaching Science in XXI Century". Seminarium odbędzie się w dniu 5.10.2017 r. 

 

Raport TALIS [1] OECD umieszcza polską szkołę zaraz przy Malezji, pod względem arbitralności zarządzania; inny raport OECD, nieco wcześniejszy, umieszcza Polskę, pomiędzy Chile i Meksykiem pod względem łącznych nakładów od przedszkola po uniwersytet. Fale reform miotają polską edukacją jak tsunami: na szkole zna się każdy, bo każdy do niej chodził. Dydaktyka fizyki w wykazie dyscyplin nie istnieje, ale też tylko w Polsce.

 

Wszechobecność nieźle skatalogowanej wiedzy (Britanica poddała się w obliczu Wikipedii) zmienia zasadniczo edukację: nie jej treść jest ważna, ale sprawne nią operowanie (retrieving). Interdyscyplinarność, i nie tylko w sensie fizyka+matematyka, ale fizyka+historia+religia, jak to kształcą nauczycieli uniwersytety belgijskie, staje się słowem kluczowym.

 

Wiedza/ umiejętności/ kompetencje społeczne stają się ścieżką konstruowaną razem ze studentami, a nie podawaną pod zamkniętym kloszem. Odwołania do realnego świata (ad hoc doświadczeń) są niezbędne we wszystkich dyscyplinach, od geografii do teologii. Te dwie zasadnicze koncepcje nazywamy hyper-konstruktywizmem i neorealizmem [2].

 

Należy jednak uważać, aby konstruktywizm nie przerodził się relatywizm epistemiczny, a poglądowość (w tym popularnie realizowana popularyzacja) – w płytką fenomenologię.

 

Przedstawimy, jakie treści są aktualnie realizowane/ postulowane w nauczaniu Science w Anglii [3, 4].

 

[1] TALIS (2009) Creating Effective Teaching and Learning Environments. First Results from TALIS, OECD Teaching And Learning International Survey
http://www.oecd.org/dataoecd/17/51/43023606.pdf

[2] G. P. Karwasz, Między neorealizmem a hyper-konstryktywizmem – strategie dydaktyczne dla XXI wieku, Problemy Wczesnej Edukacji, 3(15) 2011 „Awangarda w szkolnej i pozaszkolnej edukacji”, 8-30

[3] N. McBride, Global Warming, Open University S104 „Introducing Science” series, Milton Keynes, 2006

[4] R. Milar, Twenty First Century Science: Insight from the Design and Implementation of a Scientific Literacy Approach in School Science, Int. J. Science Education,