Zderzenia wózków na torze Pasco

Oznaczenia: przez m1 oznaczamy masę wózka położonego na lewo, przez m2 masę wózka na prawo. Odpowiednio przez  v1 i v2 oznaczamy prędkości tych wózków przed zderzeniem, a przez V1 i V2  - prędkości po zderzeniu. Prędkości piszemy pogrubioną czcionką dla podkreślenia, że są to wektory. Innymi słowy zapis, np.  v’1= - ½ v1 oznacza, że po zderzeniu wózek pierwszy porusza się z prędkością będącą połową swej prędkości przed zderzeniem ale w przeciwną stronę.

Równe masy  

m1=m2

Wózek m2 spoczywa, m1 w niego uderza

 

Zobacz więcej (1)

JW Player goes here

m1=m2

Wózek m2 spoczywa, m1 w niego uderza (poruszając się szybciej)

 

Podobnie jak poprzednio, wózek pierwszy przekazuje swą prędkość (a dokładniej „pęd”) drugiemu wózkowi.

 

Zobacz więcej (2)

JW Player goes here

m1=m2

Oba wózki jadą naprzeciw siebie z równymi prędkościami

 

To doświadczenie niezbyt dużo wnosi do naszej wiedzy o zderzeniach. Zróbmy to inaczej:

JW Player goes here

m1=m2

Oba wózki jadą naprzeciw siebie, ale z różnymi prędkościami

 

Zobacz więcej (3)

JW Player goes here
Różne masy  

m1=2m2

Wózek m2 spoczywa, m1 w niego uderza

 

Zobacz więcej (4)

JW Player goes here

m1=2m2

Wózek m2 spoczywa, m1 w niego uderza (poruszając się szybciej)

 

Zobacz więcej (5)

JW Player goes here

4m1=m2

Wózek m2 spoczywa, m1 w niego uderza

 

Zobacz więcej (6)

JW Player goes here

m1=2m2

Oba wózki jadą naprzeciw siebie

JW Player goes here

m1=2m2

Oba wózki jadą naprzeciw siebie (wolniej)

JW Player goes here

m1=2m2

Wózek m2 porusza się, m1 w niego uderza doganiając go

JW Player goes here

2m1=m2

Wózek m2 spoczywa, m1 w niego uderza

JW Player goes here
Dwa klocki, z których jeden jest początkowo nieruchomy, zderzają się w poziomej rynnie powietrznej. Ponieważ tarcie o powietrze jest bardzo małe, ciało ślizga się na poduszce powietrznej praktycznie ze stała prędkością, jeżeli nie działa na nie żadna siła. Zderzenie jest doskonale sprężyste. Po zderzeniu klocki odskakują z prędkościami równymi co do wartości, lecz przeciwnie skierowanymi. Jaki jest stosunek ich mas?
Odp: m1:m2 = 1:3

dr A. Karbowski

"Złote zderzenia", w przygotowaniiu

Zobacz więcej - wszystkie razem

 

Koncepcja doświadczeń: mgr Krzysztof Służewski

Realizacja: mgr K. Służewski, dr A. Karbowski

Koordynacja dydaktyczna: prof. Grzegorz P. Karwasz

Tłumaczenie z francuskiego: dr Piotr P. Karwasz