Równe masy

m1=m2 

v1= v, v2= 0

Wózek m2 spoczywa, m1 w niego uderza

Po zderzeniu mamy 

V1= 0, V2= v

Możemy powiedzieć, że pierwszy wózek przekazał w zderzeniu swoją prędkość drugiemu wózkowi. Jak zobaczymy za chwilę, jest to takie proste tylko, jeśli wózki mają tę samą masę. 

 

Wstecz