Równe masy

m1=m2

Oba wózki jadą naprzeciw siebie, ale z różnymi prędkościami. 

Huyghens ujął to tak:

"La quantité du mouvement qu'ont deux corps, se peut augmenter ou diminuer par leur rencontre, mais il y reste toujours la même quantité vers le même côté, en soustrayant la quantité du mouvement contraire", paru dans le Journal des savants, 18 mars 1669. Oeuvres complètes de Christian Huygens [archive], Société Hollandaise des sciences, tome XVI, p.102, note 2.

Ilość ruchu jakie mają dwa ciała, może się zwiększyć lub zmniejszyć w ich zderzeniu, ale razem pozostaje tą samą ilością w tym samym kierunku, po odjęciu ilości ruchu przeciwnego. 

[=prawo zachowania pędu jako wielkości wektorowej, tj. scharakteryzowanej przez wartość i kierunek]

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_scientifiques_de_Descartes

Wstecz