Różne masy

m1=2m2


Wózek m2 spoczywa, cięższy wózek m1 w niego uderza


Jak widzicie, wózek uderzający kontynuuje swój ruch. Aby znaleźć prędkość obu wózków po zderzeniu, już nie wystarczy tylko prawo zachowania pędu m1v1 + m2v2 = m1v1’+ m2v2’, gdzie prędkości zapisaliśmy czcionką pogrubioną dla przypomnienia, że musimy uwzględniać kierunek ruchu wózków. 

 

Nieznane są prędkości obu wózków po zderzeniu – potrzebne są więc dwa równania. Drugim równaniem jest równanie zachowania energii, odkryte przez Christiana Hyugensa

"Dans le cas de deux corps qui se rencontrent, ce que l'on obtient en prenant la somme de leurs grandeurs multipliée par les carrés de leur vitesse sera trouvé égal avant et après la rencontre", De motu corporum ex percussione [archive], Oeuvres complètes de Christian Huygens, Société Hollandaise des sciences, tome XVI, p.72

W przypadku gdy dwa ciała się zderzają, to co otrzymujemy biorąc sumę ich wielkości [tj. mas] przemnożoną przez kwadrat ich prędkości będzie równe przed i po ich zderzeniu [=prawo zachowania energii]
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_scientifiques_de_Descartes

 

Zapiszmy stosowne równania, pamiętając że v2= 0 i przyjmując v1 = v
Nie wiedząc, w którą stronę będzie się poruszał który wózek po zderzeniu, przyjmujmy prędkość w prawo jako dodatnią. Mamy więc

(1)         m1v= m1V1 + m2V2         (prawo zachowania pędu)

(2)         ½ (m1v2) = ½ (m1V12) +  ½ (m2V22)    (prawo zachowania energii kinetycznej)

Dokonajmy postawienia m1=2m2 tak, aby móc uprościć m2 z obu równań

(1’)         2m2v= 2m2V1 + m2V2 

(2’)         2m2v22 = 2m2V12 + m2V22 


Wyznaczając V2 z pierwszego równania 

V2 = 2v -  2V1 = 2(v-V1)                    (3)

i podstawiając do równania (2’) otrzymujemy   

2v2 =  2V12   +  4(v-V1)2 
        
Po rozwinięciu wyrażenia w nawiasie i uproszczeniu dostajemy następujące równanie kwadratowe

        3V12  - 4 vV1 + v2 = 0 

Równanie to ma dwa rozwiązania V1= v/3  (uderzający wózek porusza się w tym samym kierunku ale wolniej)   lub    V1= v (czyli do zderzenia nie doszło).

Tym dwóm przypadkom odpowiadają wartości V2= 4v/3  lub  V2=0

Odp: Po zderzeniu prędkości wózków wynoszą V1 = v/3  i V2=4v/3.

Widzimy to na filmie: po zderzeniu pierwszy wózek porusza się znacznie wolniej niż wózek uderzony.     

Wstecz