Zasada zachowania energii

Do wyjaśnienia dlaczego wózki odbijaja się w taki sposób, jak widzimy nie wystarczy tylko zasada zachowania pędu, nawet w jej postaci wektorowej:

m1v1 + m2v2 = m1V1 + m2V2

Mysimy dodać zasadę zachowania energii (kinetycznej).

Sformuował ją Huyghens w takiej postaci:

"Dans le cas de deux corps qui se rencontrent, ce que l'on obtient en prenant la somme de leurs grandeurs multipliée par les carrés de leur vitesse sera trouvé égal avant et après la rencontre", De motu corporum ex percussione [archive], Oeuvres complètes de Christian Huygens, Société Hollandaise des sciences, tome XVI, p.72

W przypadku gdy dwa ciała się zderzają, to co otrzymujemy biorąc sumę ich wielkości [tj. mas] przemnożoną przez kwadrat ich prędkości będzie równe przed i po ich zderzeniu [=prawo zachowania energii].