ZDF Publikacje 2009

 1. Z. Idziaszek, G. Karwasz,
  Modified effective-range theory for low energy e- - N2 scattering

  Eur. Phys. J. D, 51, 2009, 347-355.
 1. G.Karwasz,
  „Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym” Ogólnokrajowe Seminarium PTF
  Postępy Fizyki, 6/2009, 2009, 240-242.
 2. M. Sadowska,
  Badanie trzeciej zasady dynamiki Newtona z wykorzystaniem zestawu komputerowego – scenariusz lekcji
  Postępy Fizyki, 6/2009, 2009, 262-264.
 3. A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz, M. Juszczynska, R. Viola, M. Gervasio, M. Michelini,
  Discovering Electromagnetic Induction: Interactive Multimedia Path
  Int. Work. on Multimedia in Physics Teaching and Learning, 14th Edition , Europhys. Conf. Abstract Booklet, 2009, 48.
 4. A. Karbowski,
  Doświadczenia z magnetyzmu – projekt „Teaching Physics in Secondary School”
  Postępy Fizyki, 6/2009, 2009, 257-259.
 5. G. P. Karwasz, R. S. Brusa and D. Pliszka,
  Energy scale determination and energy resolution in positron total cross section measurements

  Journal of Physics: Conference Series, 199 (2010) 012019, 2010.
 6. G.Karwasz, R.S.Brusa,
  Energy scale determination and partitioning in positron total cross sections measurements
  XV Int’l Work. Low Energy Positron and Positronium Physics and XVI Int’l Symp. Electron Molecule Collisions and Swarms (POSMOL 2009), York University, Toronto, 2009, 63.
 7. G. Karwasz,
  Experimental modern Physics: why we need new Mathematics?

  Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź; Série: Recherches sur les Déformations, LVII (2008), 2009, 89-86.
 8. K.Rochowicz, G.Karwasz, M.Sadowska, K.Służewski,
  Interactive Path to Understanding the Concept of Energy

  CD „GIREP-EPEC & PHEC 2009 International Conference: Physics Community and Cooperation, Leicester, UK, 2009, in print.
  Zobacz abstrakt
 9. Z. Idziaszek, P. Miszta, G. Karwasz,
  Modified effective range theory for electron and positron scattering on nitrogen and carbon dioxide

  Journal of Physics: Conference Series, 194 (2009) 052010.
 10. A. Kamińska,
  Multimedia w nauczaniu fizyki – warsztaty toruńskie
  Postępy Fizyki, 6/2009, 2009, 259-261.
 11. J. D. Fidelus, S. Mariazzi, R. S. Brusa, A. Karbowski, G. Karwasz,
  Positron Annihilation study of nanostructured ZrO2

  38th Polish Seminar of Positron Annihilation, Book of Abstracts, 2009, 25.
 12. Z. Idziaszek, G. Karwasz,
  Shape resonances for electron scattering on N2 and CO2 in modified effective range theory

  41st EGAS Conference, Gdańsk, Europhysics Conference Abstracts, 2009, 108.
 13. K.Rochowicz,
  Śladami Galileusza – mikroobserwatorium dla każdego
  Urania – Postępy Astronomii, Tom LXXX, nr 3 (741), 2009, 128.
 14. G. Karwasz, A. Kamińska,
  Fizyka - trudności matematyczne czy nieumiejętność komunikacji?
  Język - media - komunikacja, II Międzynarodowa Konferencja, UMK, Toruń, 4-5.05.2009, Materiały Konferencji, 2009.
 15. K.Gołębiowski, W.Peeters, G.Karwasz,
  Mikser z magnesem (na deser)
  Foton, 104/2009, 2009, 54-56.
 16. G.Karwasz, A.Karbowski, K.Służewski, K.Gołębiowski, K.Rochowicz, M.Sadowska, M.Juszczyńska, P.Miszta,
  Nauczanie fizyki w szkole średniej – Projekt TiPSS
  Foton, 105/2009, 2009, 60-61.
 17. K.Rochowicz,
  XXV Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne w Grudziądzu
  Urania – Postępy Astronomii, Tom LXXX, nr 3 (741), 2009, 126.
 18. A. Kamińska, G. Karwasz,
  Nauczanie fizyki na odległość - próby i sukcesy

  Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej, Wyd. Adam Maszałek, 2009.
 19. J. Kruk, G. Karwasz,
  Jak współcześnie stosować zasadę poglądowości - dwugłos interdyscyplinarny
  Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego, A.Maszałek, 2009.
 20. G. Karwasz, A. Kamińska,
  Upowszechnianie pozytywnych praktyk dydaktycznych opartych na skuteczności autorskich przedsięwzięć pedagogicznych
  Materiały - I Wojewódzka Konferencja „Współczesne tendencje w kształceniu - Efektywność nauczania a współczesne teorie i rozważania nauk pedagogicznych” Toruń, 8.06.2009.
 21. G. Karwasz, A. Karbowski, J. Turło, J. Kruk,
  Energy – historical, interactive and pedagogical path
  Girep 2008, Nicosia, Cyprus – jeszcze nie wydane
 22. A. Karbowski, G. Karwasz, W. Peteers,
  Building curricula - what to do and what not to do? Examples on electromagnetism from recent Polish textbooks vs Mosem project

  Girep 2008, Nicosia, Cyprus – jeszcze nie wydane
 23. J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, K. Przegiętka,
  Introduction of history and philosophy of science elements for curriculum development
  7th IOSTE Syposium for Central and Eastern Europe Proceedings, 2009, pp. 165-171.

Editorials (w biuletynie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych)

 1. G.Karwasz,
  Wystawa z optyki "Od Witelona do tomografu optycznego"
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 3/2009, 2009, 20-25.
 1. K.Rochowicz,
  Luneta na lekcji w szkole, czyli zostań sam Galileuszem...
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 4/2009, 2009, 23-28.
 1. M. Sadowska,
  Mikroskopy optyczne od pierwszego do współczesnych – propozycje lekcji HIPST
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 3/2009, 26-36.
 1. J.Turło, G.Karwasz, A.Karbowski, K. Przegiętka, K. Służewski,
  Europejski Projekt FP7 - History and Philosophy in Science Teaching (HIPST)
  Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 2/2009, 2009, 41-48.