Dydaktyka fizyki

Dydaktyka fizyki (I stopień na kierunku "Fizyka")

Syllabus

 • Artykuły (GK): Metodologia 

 1. (Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych
 2. Fala z grawitacyjnej odchłani
 3. Zadrżała czasoprzestrzeń. Zderzenie czarnych dziur.
 4. Czyżby już koniec tablicy Mendelejewa?
 5. Ziemia pod pierzynką, czyli o naturalnym efekcie cieplarnianym 
 6. Ciepło, ciepło, coraz zimniej, czyli o antropogenicznym (?) efekcie cieplarnianym
 7. Wewnętrzny ogień, czyli o tektonice płyt Ziemi
 8. Rubiny, złote szkło i brazylijskie motyle, czyli o kolorach w fizyce, chemi i biologii
 9. Barwa a struktura związku chemicznego
 10. Architekt Wszechświata (o Koperniku)
 11. Słońce w (magnetycznym) koszyku - o energii termojądrowej
 12. Stara, poczciwa maszyna elektrostatyczna
 13. Od kuli plazmowej do plazmy termojądrowej [poproś wykładowcę o tekst]
 14. "Interative path on teaching energy" (GIREP 2011)

Wykłady:

0: "Co to jest dydaktyka"
    
      
      wersja PDF


 1a: 'Co to jest fizyka?" (dla nauczyciela)     wersja PDF


     
    

1b: Co to jest fizyka (dla ucznia)  

oraz wykład (video):


2: "Ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony" (ppt)

      

     +  wersja PDF (skrócona, bez filmów)

     + katalog filmów

oraz wykład kompletny (video):

 


3. Składanie ruchów: rzut poziomy, rzut ukośny, ruch po okręgu

   Symulacja: PhET Colorado

FilmyPrzykłady ruchów: 4_5,   4_5a,  Ugo Amaldi, Fisica interattiva. Meccnica. Zanichelli Editore, 1999:  

Flimy z wykładu interaktywnego (I rok F/A): haubica.mp4malpa.mp4rzuty.mp4

Autor: G. Karwasz, Nagranie i opracowanie: J. Janik, www: A. Karbowski

wykład kompletny (video):


4a: "Fizyka i matematyka" (wykład dla młodzieży: "Kwadratura koła") 
       

      wersja PDF

oraz wykład kompletny (video):


4b. "Matematyka, muzyka, fizyka, astronomia: Harmonia Mundi" (wersja ppt)

  Analiza widma akustycznego

oraz wykład kompletny (video):


5: "Dydaktyka kognitywistyczna" - krótki wstęp        + Link do Video

                
       

       wersja PDF

6. "Teaching science in XXI century" (wykład po polsku) 

       
       wersja PDF

 • materiał filmowy:

 

 
7. Systemy oświatowe w Europie (i nie tylko)
 
 

 

 

 
Pauza metodyczna: "Jakiego koloru jest różowa lampka?"
Wystawa interaktywna w Legionowie (14-16.04.2018)
 

8. Aksjologia i pedagogia szkoły XXI wieku
 
Etiuda: Kula plazmowa

 
9. Dydaktyka w ujęciu klasycznym
VIDEO: Część I   Część II
 
Etiuda: "Jak działają okulary odblaskowe?" oraz wersja "Physics and Toys"
Literatura: W. Demtroder, Spektroskopia laserowa 

 


Artykuły:

K. Służewski, G. Karwasz, Multimedia online w dydaktyce fizyki, Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015, 355-374

G. Karwasz, Reformy szkolne a nauczanie Przyrody, w: Edukacja Przyrodnicza, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2016, ISBN 978-83-8084-040-9, str. 5-26

G. Karwasz, (Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych, Fizyka w Szkole, 5/2015 2015, 9, 16

K. Służewski, G. Karwasz, Fizyka i zabawki - wyjść poza fenomenologię.O żyroskopach, systemie słonecznym i momencie pędu, Fizyka w Szkole, 3/2014, 25-32. (+wersja multimedialna)

K. Służewski, G. Karasz, Internetowy świat wideo w nauczaniu fizyki, Oblicza internetu, PWSZ w Elblągu, 2014, 419-426

G. Karwasz, O umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach w nauczaniu fizyki, Fizyka w Szkole, 1/2013, 27-34.

G. Karwasz, Nauczanie fizyki – trudności matematyczne czy nieumiejętność komunikacji? Kognitywistyka i Media w Edukacji, 1/2013,  107 - 114,

K. Rochowicz, Koupilova Zdenka, Mandikova Dana, K. Służewski, A. Karbowski, K. Fedus, D. Stolarz, G. Karwasz, 
Zbirka zadań z fizyki, Materiały ZDF, Druk: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013.

M. Sadowska, K. Wybrska, Konstruktywizm w praktyce szkolnej - Toruński poręcznik do fizyki, Problemy Dydaktyki Fizyki, Czeszów - Wrocław 2013, 225-236.

G. Karwasz i M. Więcek, Fizyka współczesna, Druk: Wyd. UMK, 2012, 126 stron

K. Gołębiowski,  M. Kamiński, K. Rochowicz, B. Sobczuk, Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej? Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, fi zyki i geografii, Wyd. ORE, Warszawa 2012, ISBN 978-83-62360-29-1.

A. Karbowski, Ciekawe doświadczenia z magnetyzmu i elektromagnetyzmu, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 3/2011, 2011, 40-42.

G.Karwasz, M.Sadowska, K.Rochowicz, Toruński poręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa. Mechanika, Wydawnictwo Naukowe UMK, ISBN 978-83-231-2595-2, 2010, 95. 

A. Karbowski, M. Sadowska, G. Karwasz, K. Służewski i inni, Toruński doświadczalnik z fizyki, Materiały Zakładu Dydaktyki Fizyki, 2010, 125