Filozofia przyrody - materiały

Grzegorz Karwasz, 

"Nauka i wiara. Krótkie wprowadzenie"

Aracne Editrice, Roma, Dicembre 2019. 

Tłumaczenie na język polski i edycja: GK

Wersja "pre-print" (X 2023)

Rozdział I Pismo i filozofia

Rozdział II Fizyka i kosmologia

Rozdział III Nieskończenie mały

Rozdział IV "I nazwał powierzchnię suchą Ziemią"

Rozdział V "Mnogość istot żywych"

Rozdział VI "Mężczyznę i kobietę stworzył"

Rozdział VII Świadectwa

Rozdział VIII Czytamy ponownie

Rozdział IX Wnoski

Rozdział X Dziesięć pytań i dziesięć odpowiedzi


Pięć tekstów "filozoficznych" (tłumaczenia w trakcie)

1. O stałym przesuwaniu się granic między nauką (science), filozofią a teologią: Część I Fizyka  (Scientia et Fides, UMK, 2015)

2. O stałym przesuwaniu się granic między nauką (science), filozofią a teologią: Część I Metafizyka  (Scientia et Fides, UMK, 2015)

3. Trzy dusze wg Arystotelesa: odczytując De Anima (Cauriensis, Extramadura, 2018)

4. O determiniźmie w fizyce klasycznej i kwantowej (Filozofia i kosmologia, Kiev, 2020)

5. O prawie przyczynowości (Roczniki Filozoficzne, KUL 2021)

Plakaty dydaktyczne

1. Anioły

2. Całun Turyński

3. Jezuici na krańcach świata

 

Wykłady:

27/10/2023

Wprowadzenie

1. Definicje

Case study 1: In principio

Case study 1a: In principio - uzupełnienia

 

3/11/2023

2. Pre-filozofia: religie antyczne jako wyjaśnienie zjawisk przyrody 

3. Jońska filozofia przyrody 

3a. Żart filozoficzny: "Jak ocalał świat?" (St. Lem)

 

10/11/2023

4. Case study 2: Człowiek

Uzupełnienie: "Trzy dusze u Arystotelesa a neuronauki współczesne: odczytując ponownie De Anima" (wykład po angielsku)

17/11/2023

"Bóg, zło, ewolucja" kongres Fundacji Templeton w Rijece

Wykład "Man (woman) as a source of virtue (and evil)" - wersja po angielsku

Wersja robocza (częściowo po polsku)

22/11/2023

4. Demokryt i atomizm

Uzupełnienie I: "Podzielny czy niepodzielny?"

Uzupełnienie II: "A-tomos, czyli o-soba" - żart naukowo-filozoficzny 

30/11/2023

5. Corpus Aristotelicum

Uzupełnienie: "Three anima by Aristotle and modern science"

6. Średniowieczna filozofia przyrody: Roger Bacon

Uzupełnienie (żart fizyczno-filozoficzny) Przestrzeń i czas w fizyce, metafizyce i teologii" *Festiwal Nauki w Toruniu, 2018)

1/12/2023

7. Św. Tomasz: "Pięć dowodów"

06/12/2023 (Św. Mikołaja)

8. Przyczynowość: Ockkam, F. Bacon, Hume, Karwasz

(20/12/2023)

9. Immanuel Kant: Poznanie Boga wymaga łaski

(08/01/2024)

10. Filozofia nauki XX wieku: Karl Popper

10a. Filozofia nauki XX wieku: Russell, Whitehead, Kuhn 

(12/01/2024)

11. Filozofia przyrody: Podsumowanie

(19/01/2023)

 

Wykład dodatkowy Humanistyka: co wielcy naukowcy sądzili o Bogu

 

Wykłady świąteczne dla TV Republika 

Część I: Stworzenie Świata (24/12/2023)

Część II: Człowiek

Część III: Edukacja

 

Dodatki (proste wykłady o przyrodzie i człowieku):

1. Ziemia dla Człowieka

2. Czy Biologia ma cel?

3. Testimonianze (świadectwa)

4. Europa - córka Zeusa i Ledy (?)

 

Współczesne teksty naukowców

T. McLeish, Myśląc inaczej o nauce i  religii,  Physics Today 71 (2), 10–12 (2018);  https://pubs.aip.org/physicstoday/article/71/2/10/899042/Commentary-Thinking-differently-about-science-and

 

Nagrania wykładów "Nauka i wiara"

https://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/738

 

Literatura (wskazana, do zaznajomienia się):

1. G. Karwasz, "Scienza e fede. Un breve manuale", Aracne Editrice, Roma, 2019

Tłumaczenie polskie - G. Karwasz, "Nauka i wiara. Krótki podręcznik", Preprint, Katedra Dydaktyki Fizyki UMK

2. Mariano Artigas, "Umysł Wszechświata" Opracowanie i tłumaczenie Piotr Roszak,  Wyd. Nauk. UMK, 2017

3. Wł. Tatarkiewicz, "Historia filozofii", PWN, wydanie 15, Warszawa, 1998.

plus teksty podane przy każdym wykładzie, jako literatura nie-obowiązkowa

 

Krótkie teksty: zob poniżej

 Żart filozoficzny (nt. Parmenidesa): "Jak ocałał świat?" Stanisława Lema (wersja pełna/ wersja krótka)