Dydaktyka (i pedagogika) kognitywistyczna

W czwartek 23 listopada (2023) zapraszamy na Czwartkowe Kolokwium w temacie dydaktyki.

Prof. Grzegorz Karwasz, kierownik Katedry Dydaktyki Fizyki wygłosi seminarium pt. "Dydaktyka (i pedagogika) kognitywistyczna).

Abstrakt poniżej, prezentacja pojawi(ła) się tutaj, po wykładzie.

Zapraszamy, czwartek 23/11, godz. 12:30, sala 26 (Audytorium Aleksandra Jabłońskiego)

Dydaktyka (i pedagogika) kognitywistyczna

Grzegorz Karwasz

Czwartkowe Kolokwium Fizyki, UMK, WFAiIS, 23/11/2023

Streszczenie

Począwszy od 2010, w serii artykułów na łamach “Głosu Uczelni” sugerowałem (delikatnie) kierunki zmian, aby polski system akademicki dostosować do wzorców Europejskich. Dwa ostatnie artykuły “Un nuovo ateneo è neccessario” (tytuł pozornie po włosku) z 2015 roku i „Naukowy, dydaktyczny czy kulturotwórczy?” z 2019 roku były już nieco wyraźniejsze. Dziś, rzeczywistość na tyle zbliżyła się do prognoz, że wypada niektóre tezy przypomnieć.  

Abstract

In 1997 an American pedagogists wrote: „Constructivistic and cognitivistic methods of teaching were, till now, reserved for elits. It is the highest time to introduce them widely into didactics”. In 2002 President Bush signed an act „No-student left behind”. Europe, from some 15 years declares „inquiry-based teaching”.

Scientists should speak about the future, not present. How this future should look like in didactics – I will explain during the „Kolokwium”. Key concepts wil be given in English.  

Grzegorz Karwasz


Wykładowca

Prof. dr hab. inż Grzegorz Karwasz, fizyk (Politechnika Gdańska, 1982) i ekonomista (Uniwersytet Gdańsk, 1982), w latach 1985-2006 na Uniwersytecie w Trydencie, jest od 1997 roku ekspertem naukowym  UE a od 2013 – Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Na  UMK, od 2006 roku, kieruje Katedrą Dydaktyki Fizyki. Wykłada(ł) na Wydziałach FAiIS, Pedagogiki, Nauk o Ziemi, Teologii. Strona “domowa”: dydaktyka.fizyka.umk.pl


Wykład kompletny (Power Point)