Fuel cells and the Moon - interactive lecture for schools

On February 19, as every year on the birthday of Copernicus, the Division of Didactics of Physics and the Laboratory of Physical Demonstrations prepared "astronomical" demonstrations for primary and secondary school students. Over 1,000 students participated in four lectures.

          

This year's shows were associated with landing on the Moon, 50 years ago and inventions that the Apollo program brought: from portable TV cameras to fuel cells.

Ogniwa paliwowe i Księżyc - pokazy dla młodzieży

19 lutego, jak co roku w urodziny Kopernika, Katedra Dydaktyki Fizyki i Pracownia Pokazów Fizycznych przygotowały pokazy "astronomiczne" dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. W czterech wykładach uczestniczyło ponad 1000 uczniów. 

          

Tegoroczne pokazy związane były z lądowaniem na Księżycu, 50 lat temu i wynalazkami, jakie program Apollo przyniósł: od przenośnych kamer telewizyjnych po ogniwa paliwowe.

Międzynarodowy Konkurs dla uczniów "Świat przyszłości: zastosowania ogniw paliwowych" w projekcie FCHgo!

Nagrodą dla 3 zwycięskich drużyn etapu międzynarodowego będzie zaproszenie do wzięcia udziału w ceremonii podsumowania konkursu w Brukseli w 2021 r. (koszty podróży pokryte będą w ramach projektu dla reprezentacji zespołów złożonych z 1 nauczyciela i 2 uczniów!), w celu zaprezentowania swojej pracy partnerom projektu, nagrodą będzie też zestaw do demonstracji działania ogniwa paliwowego.

Pokazy z fizyki: Lądowanie na Księżycu

Serdecznie zapraszamy na pokazy z fizyki dla uczniów, które odbędą się w Instytucie Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5/7 w Toruniu. Pokazy tegoroczne pt. "Lądowanie na Księżycu: ogniwa paliwowe i inne wynalazki", organizowane są wspólnie przez Katedrę Dydaktyki Fizyki i Pracownię Pokazów Fizycznych. 

Lądowanie na Księżycu

Dydaktyka fizyki: o sile wyporu

Siła wyporu jest "ulubioną" trudnością dydaktyczną w nauczaniu fizyki. Przykładów jest w literaturze międzynarodowej sporo. Siła Archimedesa staje się  pewnego rodzaju "sofizmatem" w (niesprawnym) nauczaniu fizyki. Poniżej przedstawiamy dwa zadania.

 

Zadanie 1. Żeglarze wyrzucili do wody kotwicę. Czy poziom wody w jeziorze się zmienił?  Wyjaśnij. 

Możesz sam spróbować z małą łodką, kamienem i miską z wodą.

Rozwiązanie:

Aby znaleźć rozwiążanie tego problemu trzeba posłużyć się dwoma spostrzeżeniami Archimedesa:

Teologia fundamentalna - studia podyplomowe w Pelplinie

Poniżej przedstawiamy niektóre z prac przygotowanych przez alunnów w ramach zaliczenia przedmiotu "Teologia fundamentalna"

Zadany temat: "Co naukowcy sądzili o wierze i co teologowie sądzili o nauce" (eseje 2-stronicowe)

Poniżej przedstawiamy wybrane z najlepszych prac:        

Abbott Handerson Thayer, Winged Figure, z Edward Lucie-Smith, Anioły, wyd. Arkady

Prof. Karwasz kandydatem na Osobowość Roku 2019

Profesor Grzegorz Karwasz jest kandydatem na Osobowość Roku w ramach plebiscytu Gazety Pomorskiej.

  Link do głosowania 

Foto A. Romański (UMK)

Nominacja za:długoletnią działalność popularnonaukową, znaczący wkład w projekty międzynarodowe, unijne i krajowe oraz wszystkie prowadzone działania, co zostało docenione przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Nagrodą i Medalem im. Krzysztofa Ernsta

Poniżej zamieszczamy wywiad z 25.08.2019.

Innymi kandydatami z Instytutu Fizyki UMK są:

"Scienza e Fede. Un breve manuale."

 "Nauka i wiara. Krótki podręcznik" to najnowsza (grudzień 2019) książka prof. Grzegorza Karwasza.

Owoc wieloletnich przemyśleń, dyskusji i wykładów, rozpoczętych 30 lat temu w Trydencie, a kontynuowanych w różnych częściach świata.

Cognitive Didactics

 This page contains some of didactical materials prepared for the monographic lecture "Innovative methods of teaching" delivered by prof. Grzegorz Karwasz at Faculty of Physics, Astronomy and Applied Informatics.

Full syllabus

FCHGo! - wykład w Zespole Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu.

12 grudnia (2019) prof. Kamil Fedus przeprowadził  zajęcia w ramach projektu EU FCHgo w Zespole Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu. Wykład odbył się w w sali kinowej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika: 

https://www.planetarium.grudziadz.pl/index.php

Zdjęcia z wydarzenia:

Subskrybuje zawartość