Nowatorskie metody nauczania fizyki

"Nowatorskie metody nauczania fizyki" - po takim tytułem odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli w Warszawie, 05.04.2019

Referat i warsztaty z kognitywistycznych i interaktywnych metod w nauczaniu fizyki wygłosił (i przeprowadził) prof. G. Karwasz. 

Poniżej tekst referatu i wybrane materiały dydaktyczne.

Projekt EU FCHGo - informacja

Projekt UE FCHgo! wprowadza problematykę energii do europejskich klas poprzez wspieranie edukacji w zakresie wodoru i ogniw paliwowych w szkołach.

Wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we Wszechświecie i czystym nośnikiem energii, ale możliwość wykorzystania energii H2 jest rzadko poruszanym tematem na zajęciach szkolnych. Podstawowe zasady funkcjonowania FCH i wynikające stąd korzyści są jednak ważnym aspektem edukacji szkolnej, zapewniając młodym umysłom odpowiednie przygotowanie do transformacji energetycznej, tak by myślenie ekologiczne stało się integralną częścią ich życia. Aby wspierać edukację energetyczną w szkołach, w projekcie UE FCHgo proponujemy innowacyjną koncepcję nauczania, opartą na narracji oraz materiały multimedialne, inspirujące nauczycieli, uczniów i ich rodziców wiedzą o świecie energii wodorowej.

Projekt jest zorientowany na praktykę zestaw ćwiczeń edukacyjnych do interaktywnych lekcji na temat ogniw paliwowych i wodoru.

 

Energie wodorowe - Seminarium w Gdyni

W sobotę 9. marca 2019 r.  odbyło się w w IX LO im. Józefa Piłsudskiego w Gdyni IX seminarium "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym":

Wodór - paliwo przyszłości, czyli o efekcie cieplarnianym i zanieczyszczeniu powietrza, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele gdyńskich szkół oraz nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Seminarium zostało zorganizowane przez IX LO w Gdyni i Zakład Dydaktyki Fizyki UMK, a głównym pomysłodawcą jest mgr Tadeusz Bury.

Warsztaty prowadziła dr Anna Kamińska, z Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

      

Seminarium odłyło się jako działania wspomagające Projektu FCHGo No 826246 programmu FCJU2 UE. 

This project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 826246. The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Italy, Denmark, Poland, Germany, Switzerland. (page under construction).

Uniwersytet solidarny ze szkołą!

Szanowni Państwo,

Podczas dzisiejszej telewizyjnej rozmowy z prof. Łukaszem Turskim dowiedziałem się o liście poparcia środowisk akademickich dla postulatów nauczycieli i nauczycielek, moźna go podpisać na stronie

https://www.petycjeonline.com/list_poparcia_rodowisk_akademickich_dla_postulatow_nauczycieli_i_nauczycielek
(podpis potwierdzamy klikając w link przesyłany na podany adres e-mail)

Z poważaniem

Krzysztof Rochowicz (ZDF UMK i KPODN)

Od kuli plazmowej do plazmy termojądrowej

Ile jest stanów skupienia? Na pewno cztery, jeśli nie więcej. Zaczynamy od czwartego stanu - gazu, który przewodzi prąd elektryczny, czyli od plazmy.

Prof. G. Karwasz tak pisze w "Fizyce w szkole" (nr 1/2019): 

Energia? Od ogniwa Volty do reaktora termojądrowego

Zapraszamy w czwartek, 21. marca, godz. 17:15, na wykład publiczny prof. G. Karwasza: "Energia? Od ogniwa Volty do reaktora termojądrowego".

Wykład odpowiada na pytania o zmiany klimatu, wyczerpywania się tradycyjnych "źródeł" energii i omawia dwie bardzo ważne alternatywy: - technologii wodorowych oraz nowych koncepcji energetyki, w tym termojądrowej. 

Wykład będzie bogato ilustrowany doświadczeniami, w tym dla najmłodszych widzów. Zapraszamy! 

Prof. Karwasz jest ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ.

Pokazy z okazji Urodzin Kopernika - Dlaczego wyginęło życie na Marsie? (Zdjęcia)

W dniu 19 lutego 2019 roku z okazji urodzin Mikołaja Kopernika odbyły się pokazy na temat życia na Marsie. W czterech seansach wzięło udział blisko 1000 uczniów z całego województwa. Nie zabrakło również ciekawych, barwnych i widowiskowych doświadczeń, a wśród nich marsjańskiego łazika   (ABM Space, special thanks)

Pokazy z okazji Urodzin Kopernika - Dlaczego wyginęło życie na Marsie?

 "Lot w kierunku Marsa" pisze 'National Geographic' w wydaniu (włoskim) dla młodzieży, w styczniu 2019. "W sercu Marsa" pisze BBC, dokładnie w tym samym czasie. Coś się dzieje na Marsie? Może odkryto tam pozostałości życia?

                           

Na tegoroczne Święto Uczelni, 19 lutego 2019 r., przygotowaliśmy dla uczniów i nauczycieli pokaz fizyczno-astronomiczny pt. "Dlaczego wyginęło życie na Marsie? A może nigdy go tam nie było?". Zdania są podzielone...

"Ogniwa paliwowe" - Projekt Europejski Zakładu Dydaktyki Fizyki

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK uczestniczy w projekcie badawczym UE nt. wodorowych ogniw paliwowych.

Koordynatorem Projektu w kraju jest prof. Grzegorz Karwasz 

             

Innowacyjne metody nauczania fizyki - zaproszenie do projektu

Drogie Studentki, Drodzy Studenci

Zapraszamy studentów kierunków fizyka, astronomia oraz fizyka techniczna I roku studiów stacjonarnych I stopnia do wzięcia udziału w projekcie Innowacyjne metody nauczania fizyki. Projekt jest przeznaczony dla studentów, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do nauczania fizyki w szkole. Dzięki udziałowi w projekcie będzie można uzyskać nie tylko uprawnienia nauczycielskie, ale również poznać niestandardowe metody stosowane w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – w szczególności techniki oparte o idee konstruktywizmu. Zajęcia objęte projektem będą realizowane e-learningowo oraz w nowo wyposażonych laboratoriach dydaktycznych.  Każdy uczestnik projektu będzie ponadto objęty indywidualnym tutoringiem prowadzonym przez doświadczonych dydaktyków i metodyków fizyki z UMK. Cała oferta jest bezpłatna dla uczestników projektu. 

Subskrybuje zawartość