Nawet Leonardo miał kłopoty z matematyką

Nawet taki geniusz jak Leonardo da Vinci miał kłopoty z matematyką...   

Prof. Karwasz doszedł do granic poznania

Prof. Karwasz doszedł do granic poznania

 

Z toruńskiego doświadczalnika - Matrix, czyli ludzka bateria

Jak stworzyć ogniwo Volty przy pomocy kilku osób i kilku blaszek?

VIII Ogólnopolska Konferencja "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym"

W dniach 3-4 grudnia 2015
odbyła się
VIII Ogólnopolska Konferencja na temat:

   
 
Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym

Sto lat ogólnej teorii względności

W listopadzie 1915 r. Albert Einstein wygłosił serię seminariów w pruskiej Akademii Nauk w Berlinie. Ostatni z tych wykładów (25 listopada) zakończył słowami: „W ten sposób kończę budowę logicznego gmachu ogólnej teorii względności” [1].

O cząstkach elementarnych

W najnowszym numerze "Fizyki w Szkole" polecamy artykuł prof. Grzegorza Karwasza
"(Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych".

Zagadnienia fizyki jądrowej i atomowej są w podstawie programowej do klas I wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.

Pamiętamy o naszych Drogich

Pamiętamy o naszych Drogich ...                              

Byłem wczoraj u lutnika

Byłem wczoraj u lutnika...

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk

Subskrybuje zawartość