"Ruchome święto" w Brusach

W dniu 25 marca dr hab. Kamil Fedus (Katedra Dydaktyki Fizyki) przeprowadził warsztaty z fizyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach (województwo pomorskie). Zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu „Ruchome święto”, którego celem jest popularyzacja fizyki w wśród młodzieży szkolnej. W sumie w zajęciach uczestniczyło ponad 60 uczniów klas siódmych i ósmych, w tym gościnnie klasy ze SP nr 1 w Brusach. Tematyka warsztatów dotyczyła ruchu drgającego oraz fal. W czasie trzygodzinnej sesji uczniowie mieli nie tylko okazję wysłuchania ciekawych wiadomości na temat poruszanych zagadnień, ale również samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń i pokazów. Interaktywny charakter zajęć połączony z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi (np. odgrywanie ról) i prostymi eksperymentami wspomaganymi komputerowo wychodził daleko poza standardowe ramy nauczania fizyki w szkole. Uczniowie nie tylko mieli okazję nabyć nową wiedzę, ale również świetnie się przy tym bawić, co jest istotnym elementem efektywnego „uczenia się”.

Dziękujemy dyrekcji SP2 w Brusach, a w szczególności nauczycielce fizyki Pani Grażynie Turzyńskiej za gościnność, pomoc w organizacji zajęć oraz promocję naszych działań w swojej szkole.

Projekt „Ruchome święto” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt obejmuje ponad 80 zajęć, warsztatów lub wykładów (zrealizowanych w ciągu trzech lat) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych naszego regionu (i nie tylko). 

Zdjęcia z wydarzenia wkrótce...