Teoria wielkiego sportu

"Teoria wielkiego sportu" to nowy (2020/2021) wykład ogólnouniwersytecki, prowadzony przez prof. Piotra Żuchowskiego, prof. Grzegorza Karwasz i prof. Dominika Antonowicza.

Sylabus przedmiotu 

Przedświąteczny (16/12/2021) wykład był poświęcony lataniu - od Ikara, przez Leonardo da Vinci aż do lotu nadźwiękowego Concorde.

Wykład - wersja PowerPoint, wersja pdf)

Polecamy w szczególności obejrzenie internetowych filmów.

1. Odważny lot (na lotni) 

2. Lot nad Alpami

3. Lot trzmiela (Rimski-Korsakov)

4. Lot trzmiela w komputerze