Nagroda i Medal im. Krzysztofa Ernsta dla Prof. Grzegorza Karwasza

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego za Popularyzację przyznała Panu Prof. dr. hab.  Grzegorzowi Karwaszowi Nagrodę i Medal im. Krzysztofa Ernsta.

Kapituła wyróżniła Profesora Grzegorza Karwasza z Zakładu Dydaktyki Fizyki UMK za długoletnią działalność popularnonaukową: wykłady dla dzieci i młodzieży, przygotowanie wystaw interaktywnych, publikację książek i artykułów popularnonaukowych, audycje radiowe i filmy popularno-dydaktyczne, materiały internetowe oraz projekty krajowe i międzynarodowe oraz bezpośredni wkład w prowadzone działania.

Z tej okazji Panu Prof. Grzegorzowi Karwaszowi cały Zarząd Główny PTF przesłał najserdeczniejsze gratulacje.

Uroczystość wręczenia Nagrody uświetni Inaugurację XLV Zjazdu Fizyków Polskich, która odbędzie się 13 września 2019 roku o godz. 9:00 w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.