XI Seminarium w Toruniu

W dniach od 6 do 8 grudnia 2018 roku odbędzie się w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu XI Ogólnopolskie Seminarium pt. "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym" organizowane przez Zakład Dydaktyki Fizyki. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

I zapraszamy do udziału!


Za Komitet Organizacyjny: dr Andrzej Karbowski

Za Komitet Naukowy: prof. Grzegorz Karwasz

Program otwiera wykład nt. problemów zanieczyszczenia powietrza prof. K. Markowicza z Uniwersytetu Warszawskiego nt., kontynuacja zeszłorocznych obrad "Smog czy atom?"

W piątek przewidziany jest wykład prof. zw. Bronisława Siemienieckiego o jego najnowszej książce o teorii (i praktyce) nauczania.

Na zamknięcie programu - wykład Ks. Prof. Piotra Roszaka pt. "Nauka i wiara - konflikt czy współistnienie" z serii inicjatyw prowadzonych m.in. przez interdyscyplinarną grupę "Science - Reason - Faith" z Uniwersytetu w Pamplonie. 

Zob. też zdanie naszych hiszpańskich kolegów nt. zmian klimatycznych.