ZDF UMK - ToruńWydział Fizyki,
            Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu
 XI Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym    
         Strona główna
         Organizatorzy
         Rejestracja
         Uczestnicy
         Materiały
         Miejsce
         Opłata konferencyjna
         W ubiegłym roku...   
          Program

Czwartek 6.12.2018 r.
12:30-13:30 Wykład z pokazami - Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (Zakład Dydaktyki Fizyki UMK), "Co to jest fizyka?", sala 25

16:15-17:00
Warsztat - Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (Zakład Dydaktyki Fizyki UMK), "Wodór, energia, środowisko", sala 563
.

 
17:15-18:30
Otwarcie XI Ogólnopolskiego Seminarium "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym", Prof. dr hab. Krzysztof Markowicz (Zakład Fizyki Atmosfery, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski),
wykład popularno-naukowy pt. "Od smogu do globalnego ocieplenia" z cyklu "Fizyka wokół nas", sala 26.

18:30-19:30 Wykład - dr hab. Marcin Pawłowski (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański), "Czy należy bać się komputerów kwantowych i dlaczego?", sala 26.

20:00 Pierogarnia Stary Toruń: Forum dyskusyjne pt. "Jak postępy reformy?", prowadzenie dr Andrzej Karbowski (ZDF UMK).

Piątek  7.12.2018 r.

9:00-10:00 Wykład - dr hab. Anna Bartkiewicz (Prodziekan Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Centrum Astronomii UMK), "Radioastronomia i mikrofale", sala 20.

10:00-10:15 Przerwa na kawę

10:15-11:30 Wykład - Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK), "Jak nauczać (we współczesnej szkole)?", sala 20.

11:30-12:00 Warsztaty - mgr Tomasz Sobiepan (Image Recording Solutions, Warszawa), "Cyfrowe bezprzewodowe doświadczenia na lekcjach w służbie dydaktyki fizyki.", sala 20.

12:00-14:00 Warsztaty - Wymiana doświadczeń w zakresie popularyzacji nauki, sala 563. Prowadzenie: mgr Beata Kenig (Fundacja "Wega"), mgr Sandra Olszewska i mgr Monika Paczkowska (Centrum Nauki Hewelianum w Gdańsku), dr Katarzyna Przegiętka (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu), mgr inż. Adam Zahler (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie) - zapraszamy wszystkich potencjalnych prelegentów do wpisania się na listę (Temat: "po co i jak prowadzić popularyzację?").

14:00-16:00 Czas na zwiedzanie i zakupy pierników.

16:00-17:00 Wykład - ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (Prodziekan Wydziału Teologicznego UMK), "Nauka i wiara - konflikt czy współistnienie?", sala 20.


17:00-18:00
Wykład - Prof. dr hab. Mariusz Gagoś (kierownik Zakładu Biofizyki UMCS w Lublinie)
, "Człowiek i pszczoły - od zawsze razem?", sala 20.

18:00-18:30 Warsztaty - mgr Grzegorz Wojewoda (Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, LO nr VI w Bydgoszczy), "Dynamiki chodzenia", sala 20.

18:30-19:00 Warsztaty - mgr Tomasz Kocur (Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli), "Fizyka z robotami w szkole podstawowej", sala 20.

19:00 Obserwacje Marsa - dr Krzysztof Rochowicz (ZDF UMK, KPCEN w Toruniu).


Sobota  8.12.2018 r.


9:00-12:00
Otwarte laboratoria, s. 563 (prosimy o zapisy):
- Warsztat "Pomiar jakości powietrza - poziom pyłów zawieszonych", mgr Tadeusz Bury (LO nr IX w Gdyni),
- Konwersatorium - "Dlaczego warto uczyć astronomii w szkole?,
  Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (ZDF UMK),
- Warsztat "10 doświadczeń z kulą plazmową i jedno niedozwolone", dr hab. Kamil Fedus i dr Andrzej Karbowski (ZDF UMK).lay-out html: K. Służewski (ks16)