ZDF UMK - ToruńWydział Fizyki,
            Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu
 XI Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym    
         Program
         Strona główna
         Rejestracja
         Uczestnicy
         Materiały
         Miejsce
         Opłata konferencyjna
         W ubiegłym roku...  
 Organizatorzy

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz - przewodniczący
Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki

Prof. dr hab. Maria Kozielska
Prof. dr hab. Mariusz Gagoś


Komitet organizacyjny:

Dr Andrzej Karbowski - przewodniczący
Dr Krzysztof Rochowicz - sekretarz
Dr hab. Kamil FedusZakład Dydaktyki Fizyki IF WFAiIS UMK w Toruniu


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
ul. Grudziądzka 5/7
87-100 Toruń

056  6113291

Dr Andrzej Karbowski
akarb@fizyka.umk.pl