X Ogólnopolskie Seminarium KwSzLP

Serdecznie Państwa zapraszamy na jubileuszowe X Ogólnopolskie Seminarium "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym", które odbędzie się w Toruniu w dniach od 7 do 9 grudnia 2017 roku.

Tegoroczne Seminarium poświęcone jest energiom alternatywnym i zagadnieniom klimatu. Odbędzie sie ono w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu, ul. Grudziądzka 5. Organizatorem Seminarium jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK w Toruniu. Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Zapraszamy na imieniny Mikołaja Kopernika do Torunia oraz do rejestracji na stronie konferencji:

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/komputery_2017

Zapraszamy nauczycieli, pracowników naukowych, studentów, uczniów, ekspertów i wszystkich zainteresowanych!

W programie m.in. wykład prof. zw. Bronisława Siemienieckiego nt. teorii nauczania, wykład dr. Luci Morlino z Uniwersytetu w Trento i "Ateneum" Szkoły Wyższej w Gdańsku nt. nauczania w kontekstach kulturowych, warsztaty z energii odnawialnej, laboratorium z fizyki jądrowej, spotkanie z redaktorem naczelnym "Uranii" prof. Maciejem Mikołajewskim.  

prof. Grzegorz Karwasz

dr Andrzej Karbowski

dr Krzysztof Rochowicz