Zmiany klimatyczne i energie alternatywne - Seminarium KwSzLP

Szanowni Państwo,

tegoroczne Seminarium ZDF UMK (pod historycznym tytułem "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym") poświęcone będzie zmianom klimatycznym, zanieczyszczeniu powietrza i energiom alternatywnym, w tym energii jądrowej i termojądrowej. 

W programie Seminarium wykłady, dyskusje, warsztaty. Dla 60 uczestników przewidujemy materiały uprzejmie dostarczone przez Ministerstwo Energii. Program i zapisy na stronie:

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/komputery_2017

Rezerwacja warsztatów i Hotelu Akademickiego: [...]

Rezerwacja warsztatów i Hotelu Akademickiego: dr Andrzej Karbowski (akarb[at]fizyka.umk.pl) 

tel. 56-611-3291

W programie Seminarium m.in. wykład p. Rektora, prof. dr hab. Wojciecha Wysoty na temat zmian klimatycznych, prof. zw. dr hab. Bronisława Siemienieckiego o nowych teoriach nauczania, dr Luchi Morlino na temat różnic kulturowych w edukacji, dr Katarzyny Pałki i dr Elżbiety Winnickiej z Uniwersytetu Waszawskiego nt. zastosowań chemii jądrowej, dr Agnieszki Słowikowskiej (Centrum Astornomii UMK) o mgławicy Kraba,  oraz warszaty przygotowane przez pracowników naukowych UMK, nauczycieli, przedsiębiorstwa usługowo-produkcyjne. 

Obrady prowadzi dr Krzysztof Rochowicz (kroch[at]fizyka.umk.pl)

Zapraszamy!

Za Komitet Naukowy: prof. Grzegorz Karwasz

Za Komitet Organizacyjny: dr Andrzej Karbowski