Wrześniowe pokazy dla szkół ponadgimnazjalnych

Serdecznie zapraszamy na wrześniowe pokazy z fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, ul Grudziądzka 5/7 w Toruniu. Pokazy tegoroczne, organizowane wspólnie przez Pracownię Pokazów Fizycznych i Zakład Dydaktyki Fizyki będą zorganizowane w celu ułatwienia realizacji nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

Z trzech tematyk objętych tą podstawą omówimy zagadnienia: 

- astronomii i kosmologii, 
- fizyka atomowej i cząsteczkowej. 

Serdecznie zapraszamy, również z uwagi na unikalny, technicznie zaawansowany poziom pokazów, niemożliwy do przedstawienia poza Instytutem Fizyki. Pokazy są przygotowane dla klas I wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, ale zapraszamy wszystkich chętnych, również z klas wyższych. Pokazy odbędą się w dniach 24-27 września w godzinach 10:00, 12:00, 14:00. 

Koszty uczestnictwa to 8 zł od ucznia. Uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej, "sprawni inaczej" oraz nauczyciele są naszymi gośćmi (gratis). Informujemy również o możliwości zamówienia przy okazji pokazów (łącznie na jednej wpłacie) IV tomu Toruńskiego poręcznika do fizyki. „Fizyka współczesna” autorstwa G. Karwasz i M. Więcek. Koszt zakupu pokrywa koszty druku i wynosi 20 zł. Wybrane fragmenty „Poręcznika” dostępne są na stronie http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/264 

Opłatę za udział w pokazach prosimy uiścić na konto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 45 11602202 00000000 31748579, koniecznie z wpisem Instytut Fizyki / POKAZY ’2012 w polu „tytuł przelewu”.

Zapisy przyjmuje:

mgr Waldemar Krychowiak, tel. 056-611-3257 
e-mail: krycho@fizyka.umk.pl 

Informacji udziela również: 

dr Andrzej Karbowski, tel. 056 611-3291 
e-mail: akarb@fizyka.umk.pl

Zobacz prezentację, którą przedstawialiśmy podczas pokazów