2003

 1. XXXVII Zjazd Fizyków Polskich, Gdańsk 15-18.09.2003.

  Badanie Matriałów półprzewodnikowych metodami spektroskopii pozytonowej,
  D. Pliszka, B. Kusz, M. Gazda, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, str. 226

  Stability of water clusters group theory view,
  L. Ziemczonek, T. Wróblewski, G.P. Karwasz, str. 242

  Fizyka jako nauka jakościowa,
  G. Karwasz, str. 208