Otwarcie pracowni pozytonowej

7 kwietnia 2010 została otwarta Pracownia pozytonowej spektroskopii atomowej i defektoskopii.

Pracownia powstała w ramach Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych.

  
  

Wybrane artykuły i prezentacje

A. Karbowski, J.J. Fisz, G.P. Karwasz, J. Kansy, R.S. Brusa,
Genetic Algorithms for Positron Lifetime Data

Acta Phys. Pol. A, 113 (2008), 2008, 1365-1372.

Z. Idziaszek, G. Karwasz,
Modified effective-range theory for low energy e- - N2 scattering

Eur. Phys. J. D, 51, 2009, 347-355.

J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, R. S. Brusa, W. Zhou, G. P. Karwasz
Combined positron-annihilation and structural studies of hydrothermally grown zirconia,
Streszczenie, Konferencja EUROMAT 2011 (European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes), Montpellier, 12-15 september 2011.

J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, R. S. Brusa, W. Zhou, G. P. Karwasz
Combined positron-annihilation and structural studies of hydrothermally grown zirconia,
Plakat, Konferencja EUROMAT 2011 (European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes), Montpellier, 12-15 september 2011.

A. Karbowski, G. Karwasz, F. Firszt,
Spectroscopy o defects in II-VI compounds,
Plakat, Międzynarodowa Konferencja IWASOM (International Workshop on Advance Spectroscopy and Optical Materials), Gdańsk, 17-22 lipca 2011.

Pozytony - narzędzie badań strukturalnych