XVI Seminarium "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym"

Już za miesiąc XVI Seminarium "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym".
Spotkamy się w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu na wykładach i warsztatach w czwartek i piątek 7-8 grudnia 2023 r.

W tym roku temat przewodni, to oczywiście Mikołaj Kopernik. Dużo wykładów na poziomie szkolnym - zapraszamy nauczycieli i uczniów.

Zaczynamy w czwartek 7 grudnia o 14:15, w sali 26 wykładem prof. G. Karwasz nt. "Dwoista natura światła"

Szczegółowy program i strona Seminarium.

Serdecznie zapraszamy!


AK