ZDF UMK - Toru�Wydzia� Fizyki,
            Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu
 XVI Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym    
         Program
         Organizatorzy
         Rejestracja
         Uczestnicy
         Materiały
         Miejsce
         Opłata konferencyjna
         FORUM
         W ubiegłym roku... 
XVI Ogólnopolskie Seminarium 
„Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym”,
odbędzie się
  od 7 do 8 grudnia 2023 r. w Toruniu