FCHGo! - Wykłady w SP w Kowalewie Pomorskim

W projekcie FCHgo bardzo aktywnie uczestniczy Szkoła Podstawowa z Kowalewa Pomorskiego. W dniu 18 grudnia 2019 roku dr Andrzej Karbowski z Katedry Dydaktyki Fizyki UMK przeprowadził wykład z dużą ilością doświadczeń dla 27 uczniów z klasy 7. Zajęcia były bardzo ciekawe dla młodzieży, która przez cały wykład była bardzo aktywna i skoncentrowana na doświadczeniach i przekazywanych treściach. Uczniowie poznali m. in. różne źródła energii elektrycznej, dowiedzieli się w jaki sposób elektryzuje się ciała, zobaczyli doświadczenia z wykorzystaniem maszyny elektrostatycznej, poznali czwarty stan materii, czyli plazmę oraz zobaczyli wiele innych doświadczeń.

FCHGo! - Wykłady w SP nr 13, ZS nr 29 w Bydgoszczy

FCHGo! - Wykłady w SP w Mikołajkach Pomorskich

 

31 października (2019) prof. Kamil Fedus przeprowadził pierwsze zajęcia w ramach Projektu EU, w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich. Tematem były zagadnienia elektryczności - sposoby wytwarzania prądu, pojęcia napięcia i natężenia, ogniwa Volty, i technologie wodorowe.

Zainteresowanie było spore!

FCHGo! - Wykłady w SP w Grupie

W ramach projektu FCHgo w Szkole Podstawowej w Grupie odbył się wykład z doświadczeniami w dniu 30 października 2019 roku. Przeprowadził go dr Andrzej Karbowski z Katedry Dydaktyki Fizyki UMK dla 50 uczniów z klas 8. Zajęcia były niezwykle interesujące dla uczniów, którzy byli cały czas akatywni i często odpowiadali na zadawane pytania.

FCHGo! - Wykłady w SP w Strzelnie

W dniu 13 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Strzelnie odbył się wykład w ramach projektu FCHgo, który prowadził Prof. Grzegorz Karwasz oraz dr Andrzej Karbowski. Podczas intedyscyplinarnego wykładu uczniowie zapoznali się z wieloma doświadczeniami z elektrostatyki, elektryczności, elektromagnetyzmu oraz dowiedzieli się jaka jest zasada działania ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych oraz elektrowni atomowych.

FCHGo! - Wykłady w IX LO w Gdyni

IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Gdyni prowadzi klasy o profilu matematyczno-fizycznym, humanistycznym , matematyczno-geograficznym i biologiczno-chemicznym. Uczniowie dwóch klas pierwszych tego ostatniego profilu (1B2, 1G1) uczestniczyli 22 listopada 2019 w zajęciach Projektu FCHGo.

Tematyka zajęć dotyczyła zasobów energetycznych, zmian klimatycznych oraz skutków, jakie te zmiany niosą dla człowieka i biosfery.  

Zajęcia (wykład i doświadczenia) prowadzili mgr Tadeusz Bury, dr Anna Kamińska i prof. Grzegorz Karwasz.

Tranzyt Merkurego - 11 listopada

11 listopada będzie miało miejsce ciekawe zjawisko astronomiczne: tranzyt Merkurego na tle tarczy słonecznej.

Zdarza się on mniej więcej raz na 7-8 lat: dużo częściej niż tranzyt Wenus.

W Polsce zjawisko będzie widoczne od godziny 13:35 do zachodu Słońca. 

Zapraszamy na obserwacje do Instytutu Fizyki UMK.

 TRANZYT Wenus, 6.06.2012. (foto: Cristian Lavarian, Trento)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

mgr Mikołaj Karawacki

mkarawacki@doktorant.umk.pl

FCHGo - wykład nr 1 w Słupsku

18 października rozpoczęliśmy działalność dydaktyczną w szkołach w ramach projektu FCHgo.

Prof. Grzegorz Karwasz, ze współpracownikami z Akademii Pomorskiej w Słupsku wygłosił dwa wykłady dla dwóch klas słupskich liceów:

klasa Ia z LO nr I (nauczyciel prowadzący prof. Anna Krzyważnia - Kurowska) i klasa pierwsza z Liceum Akademickiego. 

Wykłady dotyczyły zmian klimatycznych i wstępu do technologii wodorowych. 

 Od lewej: dr Anna Kamińska, prof. G. Karwasz, dr Tomasz Wróblewski, mgr Andrzej Krzysztofowicz.

FCHGo - Master page

 
 
 

 FCHGo! - Discover hydrogen energy: didactical materials for teachers

 Water-driven car    

 FCHGo! - Materiale didattico per insegnanti (in preparazione)

Project page: fchgo.eu

 

Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ZDF UMK) uczestniczy w europejskim projekcie dydaktycznym pt. FCHgo! Odkryj energię wodoru. 

Here, below, some didactical materials for teachers

Tu poniżej wybrane materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Secondary school

Materials consist in 5 PowerPoint mini-lessons, to be chosen 3 of them, according the needs of students (and teacher).

Guide for teachers (master document)

To each lesson a decription of few simple exepriments is added.

The "Biblio" file gives some additional references to experimental set-ups. 


Part I Climate changes              Część I Zmiany klimatyczne

Lab I Solar constant                                                                                              Lab I Stała słoneczna

Parte I Cambiamenti climatici 


Part II Alternative energies             Część II Energie alternatywne

Lab II Alternative energies                                                                   Lab II Energie alternatywne


 

Part III Electrochemistry           Część III Elektrochemia

Lab III Electrolysis                                                                           Lab III Elektrochemia


 

Part IV Fuel Cells          Część IV Ogniwa paliwowe

Lab IV Fuel Cells                                                           Lab IV Ogniwa paliwowe

Bibio Fuel Cells

Parte IV Celle all'idrogeno 


 

Part V Energy           Część V Energia

Lab V Energy                                                                 Lab V Energia


Thesaurus of experiments on energy, electricity and fuel cells

  

 

I  Materiały dydaktyczne Projektu (prof. H. Fuchs, tłumaczenie dr K. Rochowicz)

  II  Samochód na wodę" - Fizyka w Szkole

III  Primary school: Experiments            III Szkoła podstawowa: Eksperymenty

1. Electrolysis (elementary) 8-10 yr                    1. Elektroliza (elementarnie) 8-10 lat

2. Electrochemistry 11-12 yrs                               2. Elektrochemia 11-12 lat

3. Electrolysis (intermediate) 12-13 yrs              3. Elektroliza 12-13 lat

4. Ethanol fuel cell 14-15 yrs                                    4. Ogniwo paliwowe na etanol 


 

Films  

  • Lesson 1

  • Lesson 2

  • Lesson 3

  • Lesson 4

  • Wykład: Klimat i środowisko: alternatywne "źródła" energii

  • Wykład: Klimat, srodowisko, energia, czyli o efekcie cieplarnianym

 

Lesson plans:

1. What is electricity?

2. Volta pile as a archetype of FCH

3. Are hydrogen fuel cells useful?

4. Alternative energy sources

5. Does the climate change?

 

Scenariusze lekcji:

1. Co to jest prąd elektryczny?

2. Stos Volty jako początek FCH

3. Czy ogniwa wodorowe są użyteczne?

4. Alternatywne źródła energii

5. Czy klimat się zmienia?

 

Go to page: fchgo.eu


Filmy i zdjęcia/ Video & photos

 

XII Seminarium Dydaktyki Fizyki

Szanowni Państwo,

zapraszamy na XII (już!) Seminarium Dydaktyki Fizyki "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym", w dniach 5-7 grudnia. 

W tym roku mamy przyjemność przedstawić Państwu nowe laboratoria doświadczeń sterowanych komputerowo, zbudowanych w Katedrze Dydaktyki Fizyki UMK w ramach Projektu współfinansowanego przez UE "Innowacyjne metody nauczania fizyki".

Wykład inauguracyjny prof. Bronisława Siemienieckiego z Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, w czwartek, godz. 16:30, sala nr 20 w Instytucie Fizyki, ul. Grunwaldzka 5/7. 

:           Ponadto w programie:

Subskrybuje zawartość