Katedra Dydaktyki Fizyki UMK na 24-tym Pikniku Naukowym!

W dniach  8 - 15 maja odbył się 24-ty Piknik Naukowy. W tym roku wydarzenie miało miejsce online! Tematem pikniku była minimalizacja następstw kryzysu klimatycznego. Nasza katedra dołożyła do tego wspaniałego wydarzenia. 

Podczas pikniku można było zapoznać się z faktami naukowymi, dotyczącymi klimatu oraz można było poznać zjawiska odpowiadające za te zmiany. Celem pikniku nie było oczywiście straszenie czy wywoływanie przygnębienia, a pokazanie, że nauka i technika mogą nam pomóc dostosować się do nowych warunków życia oraz pomóc w powstrzymywaniu dalszego ocieplania klimatu. Nasza katedra nagrała 3 nagrania na piknik o technologii wodoru! 

Poniżej link do nagrań:

https://pikniknaukowy.pl/wystawca/2724598