Prace konkursowe FCHgo!

Podczas trwania konkursu FChgo! World of the Future wiele uczniów przysłało nam wspaniałe prace. Chcemy, aby każdy mógł zobaczyć ile czasu, zaangażowania oraz swojej dociekliwości włożyli uczniowie do swoich projektów. Poniżej oraz pod kolejnymi postami zostaną przedstawione wszystkie prace konkursowe jakie zostały do nas nadesłane, ponieważ chcemy je w ten sposób wyróżnić. Zapraszamy do obejrzenia pracy uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.

 

 

 

 

Praca konkursowa pod nazwą „Domowe elektrociepłownie z ogniwami paliwowymi” została wykonana przez Martę Grzelak, Sylwię Pawelec, Amelię Sroczyńską oraz Michała Trzęsowskiego. Są to uczniowie III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Pracę wykonali pod okiem Pani Doroty Jeziorek-Knioła. Praca nie zwyciężyła w konkursie, jednak zasługuje na wyrazy uznania. Uczniowie wykonali bardzo ładny plakat – o niepodważalnych wartościach dydaktycznych!

Jako nowe rozwiązanie zaproponowali oni wykorzystanie ogniw paliwowych do wykonania domowych elektrociepłowni. W pierwszej części plakatu wyjaśniają oni czym są ogniwa paliwowe:

Źródło: Praca konkursowa FCHgo!.

Jak widać wykorzystali oni bardzo obrazowe i proste rysunki. Dzięki takiemu zabiegowi odbiorca plakatu może w prosty i zrozumiały sposób przyswoić informacje dostępne na pracy.

Jako innowacyjne zastosowanie wodoru uczniowie zaproponowali wykorzystanie ogniw paliwowych do ogrzewania mieszkań. Według nich miałoby wyglądać to w następujący sposób:

 

 

Źródło: Praca konkursowa FCHgo!.

Co prawda nie jest to bardzo dokładny opis technologii oraz instalacji całego systemu, jednak najważniejsza jest tu idea. Uczniowie wymienili również wady i zalety zastosowania ogniw. Jako zalety wymienili:

  • Zmniejszenie emisji CO2 i zużycia energii z elektrowni
  • Niskie koszty utrzymania
  • Wysoka niezawodność

Wymienili również wady takiego rozwiązania:

  • Wysokie koszty instalacji
  • Aktualnie zbyt słabo rozwinięcia infrastruktura wodorowa na rozpowszechnienie.

Jak najbardziej nie można nie zgodzić się z tym. Energia wodorowa mimo, że jest w fazie rozwoju potrzebuje czasu, na rozpowszechnienie.

Podsumowując: widać, że uczniowie włożyli dużo pracy w swój projekt. Ich pomysł na wykorzystanie ogniw wodorowych był innowacyjny oraz niebanalny. Bardzo cieszy nas widok młodych i ambitnych umysłów, którzy nie myślą szablonowo i potrafią wymyślić nowe zastosowanie dla technologii. Wierzymy, że takie zastosowania ogniw będę miały w przyszłości miejsce, a technologia umożliwi wdrażanie takich rozwiązań. Bardzo dziękujemy za nadesłaną pracę. Poniżej został przedstawiony cały plakat, a uczniom i opiekunce dziękujemy za zaangażowanie i wzięcie udziału w konkursie.

Źródło: Praca konkursowa FCHgo!.