Medale Prezydenta Miasta Gdańska dla profesorów UMK

W dniu 05.10.2018 Prezydent Miasta Gdańska przyznał profesorom z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Maciejowi Mikołajewskiemu i Grzegorzowi Karwaszowi medale za zasługi dla Miasta Gdańska.

Medal został przyznany za zasługi dla rozwoju Centrum Nauki "Hewelianum". Prof. Mikołajewski jest członkiem a prof. Karwasz v-ce przewodniczącym Rady Naukowej Centrum.

Foto z ceremonii wkrótce     

"Intense positron beams" - lecture on UJ Kraków

On November 5th, 2108, prof. G. Karwasz delivered a lecture at Institute of Physics, Jagellonian University in Kraków.

The lecture, on the invitation of prof. Paweł Moskal, was entitled "Intense positron beams - a historical perspective". 

In order to know, how positron techniques will develop in Atomic Physics, Material Engineering and Medicine, it is useful to know, how they have developed in the past. 

Polak, fizyk, noblista: Józef Rotblat

31 października miała miejsce w Warszawie uroczystość nadania imienia "Józefa Rotblata" skwerowi na skrzyżowaniu uliczy Smoczej i Nowolipiej. Józefa Rotblata to "Polak, fizyki, noblista", jak to swego czasu opisał prof. G. Karwasz.

Odsłonięcia imienia dokonała Prezydent Warszawy, p. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Odbyło się to w przededniu 110 rocznicy urodzin Noblisty. 

Mrówka na karuzeli - esej dydaktyczny

Siły w ruchu po okręgu – esej dydaktyczny

Jakie siły działają w ruchu po okręgu? Tylko jedna – siła dośrodkowa. Zresztą, tak to też zidentyfikował Newton.

Rozważmy pojemnik po Kinder-niespodziance uwiązany na sznurku. Kręcimy tą kapsułą nad głową. Jakie siły działają?

XI Seminarium w Toruniu

W dniach od 6 do 8 grudnia 2018 roku odbędzie się w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu XI Ogólnopolskie Seminarium pt. "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym" organizowane przez Zakład Dydaktyki Fizyki. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

I zapraszamy do udziału!


Za Komitet Organizacyjny: dr Andrzej Karbowski

Za Komitet Naukowy: prof. Grzegorz Karwasz

Mathematics - Queen of Sciences: Harmonia Mundi

Prof Grzegorz Karwasz (with assistence of his wife, Maria and Drs Kamil Fedus and Andrzej Karbowski) delievered (18/10/2018) a lecture:

Mathematics - Queen of Sciences: Harmony Mundi (ppt format)  

Listeners were from Italy, Portugal, Bulgaria, Spain and Nidzica. Have a nice stay in Toruń!

Dzień Papieski

16 października mija 40-ta rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża.

W jednej ze swoich ostatnich encyklik "Fides et Ratio" Św. Jan Paweł II pisał:

"Rozum i wiara to dwa skrzydła, na któych umysł ludzki wznosi się ku poznaniu Prawdy".

W sprawie etyki pracy naukowej pisał tak: [...]

Przyczyną tego jest także fakt, że niejednokrotnie ci, któzy zostali powołani, aby w różnych formach kultury ukazywać owoce swoich przemyśleń, odwrócili spojrzenie od prawdy, przedkładając doraźny sukces nad trud cierpliwego poszukiwania tego, co naprawdę warto uczynić treścią życia." [Wprowadzenie §6] 

Nobel za laser

 Kolejny raz nagroda Nobla zostaje przyznana za pomysły Einsteina. Rok temu były to fale grawitacyjne, w tym roku - znowu laser. 

Największe pomysły biorą się z prostych pytań. Kiedy młody adept w Biurze Patentowym w Bernie przysnąwszy spadl z krzesła*, zadał sobie pytanie, czym jest grawitacja.

Z pytania, jaka jest temperatura bardzo gorącego gazu, wziął się laser. Na wykładzie o Fizyce Współczesnej nazywam laser największym wynalazkiem XX wieku

Tegoroczna nagroda Nobla została przyznana za dwa [...]

Pokazy fizyczne pt. "Co to jest fizyka?"

Pracownicy Zakładu Dydaktyki Fizyki oraz Pracowni Pokazów Fizycznych przeprowadzili w dniach od 25 do 28 września 2018 roku pokazy fizyczne dla uczniów pt. "Co to jest fizyka? (stany skupienia, prawa Newtona, pomiary fizyczne)".

Wspominając Stephena Hawkinga – zapraszamy do rozszyfrowania zagadek

Minęło właśnie pół roku od śmierci wielkiego fizyka i 30 lat od ukazania się jego słynnej „Krótkiej historii czasu”. W najnowszym numerze czasopisma "Physics Today" znajdziemy zapowiedź ostatniej książki Hawkinga „Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania”, która ukaże się 16 października. Szczegóły objęte są tajemnicą, wydawcy zdradzają jedynie, że nadając ostateczny kształt dziełu, skorzystali z osobistego archiwum uczonego oraz wypowiedzi najbliższych współpracowników i rodziny. Książka zawierać będzie odpowiedzi Hawkinga na 10 wybranych pytań, wśród których znajdziemy m.in. kwestię istnienia Boga, czy możemy przewidzieć przyszłość i czy sztuczna inteligencja okaże się mądrzejsza od nas.

Subskrybuje zawartość