O Higgsie wkrótce

Doktorat z wyróżnieniem!

Magda Sadowska, studentka IV roku studiów doktoranckich na Wydziale FAiIS, 28 maja b.r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK.Stopień doktora nauk humanistycznych został jej przyznany uchwałą Rady WNP w czerwcu. Praca dr Magdy Sadowskiej nosi tytuł "Efektywność nauczania fizyki - testowanie rozwiązań europejskich". Promotorem był prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz.

Toruński poręcznik do fizyki - Gimnazjum I klasa - Mechanika

Po-ręcznik  w formie drukowanej
Po-ręcznik w formie e-book

"Toruński poręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa. Mechanika "

G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz

Ocena efektywności dydaktycznej "Toruńskiego poręcznika"

W ramach pracy doktorskiej dr Magdaleny Sadowskiej "Efektywność dydaktyczna nauczania fizyki – testowanie rozwiązań europejskich" i pracy magisterskiej mgr Katarzyny Wyborskiej "Tradycyjny a konstruktywistyczny przekaz wiedzy i kompetencji w nauczaniu fizyki" przeprowadzono kompleksową ocenę efektywności dydaktycznej "Toruńskiego poręcznika z fizyki".

Festiwal 2012

Od 20 do 25 kwietnia w Toruniu odbywał się Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. W tym roku po raz pierwszy pokazywaliśmy nasze doświadczenia w namiocie, na Starym Rynku, koło Flisaka.

Spotkanie w Warszawie - głos w dyskusji

17 kwietnia w Warszawie odbedzie się spotkanie dla nauczycieli w Warszawie, w którym udział weźmie prof. Grzegorz Karwasz.

II Gdyńskie Seminarium Komputerowe

Już po raz drugi współorganizowaliśmy Seminarium KOMPUTER W SZKOLNYM LABORATORIUM PRZYRODNICZYM w Gdyni. Poświęcone było nowej podstawie programowej w liceum - fizyce współczesnej i przyrodzie.

Pokazy w Lipnie

1 marca 2012 odwiedziliśmy Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.

Promocja Edukacyjna 2012

6 i 7 marca 2012 Uniwersytet Mikołaja Kopernika organizował Targi "Promocja Edukacyjna"

Urodziny Kopernika (w Bielsku Białej)

Z okazji urodzin Mikołaja Kopernika, 25 lutego*, odwiedziliśmy Liceum im. M. Kopernika
w Bielsku Białej. Wykład nt. "Na początku..." wygłosił prof. Grzegorz Karwasz

Subskrybuje zawartość