Pokazy w Strzelnie

15 marca 2017 Prof. G. Karwasz wybrał się z wizytą do Strzelna. Poprowadził tam wykład z pokazami na temat Lot na Księżyc. I jeszcze dalej ...

W słynnym pomiarze Michelsona prędkości ruchu Ziemi dookoła Słońca za pomocą lasera i dwóch zwierciadeł pomagała Dyrekcja Szkoły.

  
  
  

 

Zdjęcia i asysta: mgr Maria Karwasz


​Podziękowania

Szanowny Panie Profesorze,

w imieniu społeczności szkolnej przesyłam kolejne pozdrowienia i podziękowania za niepowtarzalną obecność w naszej szkole. Dochodzące do mnie opinie są pełne uznania dla Pana Profesora. W załączeniu przesyłam pismo, które skierowałam do pana dziekana.

Serdecznie pozdrawiam
Mieczysława Staśkowiak


Szanowny Panie Dziekanie,

15 marca 2017 roku Społeczność Szkoły Podstawowej w Strzelnie miała zaszczyt gościć pana prof. dr. hab. inż. Grzegorza Karwasza. Zaprezentowana przez pana profesora lekcja innowacyjna wyzwoliła wyjątkową aktywność uczniów, utrzymała ich w ciągłej koncentracji, skupiła uwagę wszystkich słuchaczy od pierwszej do ostatniej minuty. Scenariusz pokazu zawierał różnorodność ekscytujących eksperymentów, ujętych w spójną tematycznie całość. Trudno było zauważyć, że pokaz trwał dłużej niż zwykła lekcja. 

Doświadczenie bezpośredniego kontaktu z dydaktykiem, w osobie pana profesora G. Karwasza, daje nam wszystkim inspirację do dalszych wyzwań, nieustannego podnoszenia oferty pracy naszej szkoły. Dzięki jego przychylności mamy nadzieję na ciągłą współpracę, wsparcie metodyczne oraz możliwość czerpania inspiracji z doświadczeń i osiągnięć Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu.

Z wyrazami szacunku
Mieczysława Staśkowiak
dyr. Szkoły Podstawowej w Strzelnie


Prof. G. Karwasz pisze o systemie szkolnym (23.03.2017)