Pokazy w Strzelnie

15 marca Prof. G. Karwasz wybrał się z wizytą do Strzelna. Poprowadził tam wykład z pokazami na temat Lot na Księżyc. I jeszcze dalej ...

W słynnym pomiarze Michelsona prędkości ruchu Ziemi dookoła Słońca za pomocą lasera i dwóch zwierciadeł pomagała Dyrekcja Szkoły.

  
  
 

Podziękowanie

Zdjęcia: M. Karwasz

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk